Sällan har det slitna uttrycket ”rättvisans kvarnar mal långsamt” passat bättre. Rättegången mot GothNets och TeliaSoneras misstänkta anbudskartell blir inte av förrän nästa år.

Det var 18 december förra året bomben briserade. Konkurrensverket lämnade då in en 42-sidig stämningsansökan till Stockholms Tingsrätt med krav på att företagen tillsammans skall dömas att betala drygt 35 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för anbudskartell.

Gothnet och Telia - olagligt goda kompisar? Bild: Raymond Ståhl
Gothnet och Telia – olagligt goda kompisar?
Bild: Raymond Ståhl

Offentliggörandet skedde i något så ovanligt som en debattartikel, i vilken konkurrentverkets generaldirektör Dan Sjöblom avslöjade att en stämningsansökan samma dag hade lämnats in till Stockholms Tingsrätt.

Konkurrent tipsade

Vem eller vilka hade tipsat Konkurrensverket om att syna GotNets och TeliaSoneras eventuella överenskommelse i samband med att Göteborgs stad, som äger GothNet via Göteborgs Energi AB, handlade upp datakommunikationstjänster 2009?

― Jag vill minnas att det var en konkurrent, som lämnade in klagomålet som vår stämningsansökan bygger på, eller började med, svarar Konkurrentverkets chefsjurist Per Karlsson och fortsätter:

― Men rättegång blir det inte förrän nästa år… och här anar Spanaren en återhållen suck från chefsjuristen.

Uppsåt eller oaktsamhet

Konkurrensverket anser att GothNet och TeliaSonera ”uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete”. I stämningsansökan skriver Konkurrensverket vidare att parterna kommit överens om att TeliaSonera inte skulle lämna in ett eget anbud i upphandlingen. ”Detta har utgjort ett avtal eller samordnat förfarande som haft till syfte och/eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt.”

Konkurrensverket hävdar att när Göteborgs Stad 2009 upphandlade datakommunikationstjänster kom GothNet och TeliaSonera Sverige överens om att TeliaSonera inte skulle lämna något anbud, detta trots att företagen är viktiga konkurrenter på samma marknad.

GothNet däremot lämnade in ett anbud och vann upphandlingen. Därefter skall bolaget ha tecknat kontrakt med TeliaSonera som exklusiv underleverantör.

.

Föregående

GothNet och TeliaSonera bestrider anklagelserna

Nästa

Allt tätare orosmoln över Göteborg Energi