Det finns en tyst opposition mot Västlänken bland Göteborgs politiker, har Caroline Thelning upptäckt.

Caroline Thelning inledde mötet på Gustaf Adolfs torg och nämnde den reaktion hon fått från representanter för olika partier.

Spanaren talade med henne efteråt. Caroline Thelning hade mejlat till alla politiker och fått reaktioner från åtta-nio av dem.

– De ringde mig, berättade hon. De vågade inte mejla.

– De är oroliga för kostnaderna och ifrågasätter nyttan med projektet. Liksom vi tycker de att man borde utreda alternativ till Västlänken.

Den tysta oppositionen finns i partier på hela skalan, enligt Caroline Thelning.

Läs också Västlänken skall undersökas… och Vad tycker du?

Föregående

Vad tycker du?

Nästa

Västlänken skall undersökas av granskningskommission