Tåg är ett säkert transportsätt. Olyckor är mycket sällsynta. Det vet Trafikverket och det vet Räddningstjänsten i Storgöteborg. Ändå vidhåller Räddningstjänsten, att Västlänken bör byggas med en evakueringstunnel – för säkerhets skull.

―Trafikverket har sitt uppdrag av staten, vi har vårt av allmänheten i Storgöteborg. Därför håller vi fast vid uppfattningen att vid byggandet av Västlänken bör en evakueringstunnel byggas parallellt.

Det säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör och chef för Räddningstjänsten. Han har även ett mångårigt förflutet vid Polisen i Göteborg med titeln polismästare när han sökte och fick tjänsten som chef för Räddningstjänsten.

Det var i december förra året som det uppdagades, att Trafikverket och Räddningstjänsten hade olika uppfattningar om säkerhetskonceptet för Västlänken.

45 minuters fördröjning

Trafikverket anser att det räcker med ett antal evakueringsschakt längs banan medan Räddningstjänsten å sin sida har gjort beräkningar som visar, att en eventuell räddningsinsats kan komma att försenas med upp till 45 minuter om en evakueringstunnel parallellt med banan inte byggs.

― Vi har helt enkelt inte samma syn på säkerheten i tunneln, säger Lars Klevensparr. När jag och vår expertgrupp med mångårig erfarenhet av sådana här analyser ser objektivt på frågan så är det ganska enkelt. Det behövs en evakueringstunnel om vi skall kunna utföra vårt uppdrag. Vi skall bistå och rädda liv vid eventuella olyckor så långt det nånsin går. Vi känner oss väldigt trygga i den uppgiften, fastslår Lars Klevensparr.

Saken var inte klar

I december trodde Trafikverket som sagt att saken var klar, men när det visade sig vara en missuppfattning fick Räddningstjänsten tiden fram till 31 januari på sig att lämna ett kompletterande yttrande i frågan.

Men ännu har yttrandet inte levererats. Varför? Har det tillstött några oväntade komplikationer?

― Nej då, inget sådant, säger Lars Klevensparr. Men jag och vår expertgrupp har tänkt några varv till och kände dels att vi ville förtydliga på några punkter och fila på formuleringarna, dels att vi borde dra ärendet i den politiskt tillsatta styrelsen. Vår medverkan i Västlänken är ju av sådan dignitet att den måste betraktas som ett av de absolut största uppdrag vi ställts inför… och då vill vi vara extra noga. Det känns bra att få informera politikerna om vår syn på säkerheten i tunneln. Det är inget konstigt med det, anser jag.

Begärde och fick dispens

Räddningstjänsten begärde därför dispens fram till 18 februari då styrelsen sammanträder nästa gång.

― Yttrandet är i princip klart, men vi tycker att det känns mest korrekt att göra så här. Och som sagt: vi har inte ändrat uppfattning. En separat tunnel behövs, enligt vår uppfattning. Samtidigt vill jag framhålla att vi har och är angelägna om att ha ett gott samarbete med Trafikverket.

Det framgår av en gemensam kommentar av de båda myndigheterna sedan de olika uppfattningarna kommit i dagen.

”Vi har haft en kontinuerlig dialog med Räddningstjänsten i Storgöteborg under arbetet med järnvägsplanen och är angelägna att hitta en lösning som Räddningstjänsten i Storgöteborg accepterar”, sade projektchefen Bo Larsson vid Trafikverket då.

Lars Klevensparr å sin sida deklarerade att ”Räddningstjänsten i Storgöteborg förordar ett beprövat räddningskoncept med parallell evakueringstunnel där det fungerar utan intrång i riksintresset”.

Med andra ord återstår ett antal sittningar och diskussioner innan båda parter kan känna sig nöjda: Trafikverket med att hålla en omdebatterad budget och Räddningstjänsten att vara trogen sitt uppdrag.

Föregående

Kommunen avslöjar sig - vill slippa visselblåsare

Nästa

Styrgrupp bestämmer om västsvenska paketet - göteborgarna hålls utanför