Mångmiljardbelopp ligger utanför Göteborgspolitikernas kontroll när det gäller storinvesteringarna i samband med Västsvenska paketet.

Investeringarna och förändringarna som ska göras i Göteborg går inte den vanliga vägen med politikernas uppdrag till Trafikkontoret att ta fram förslag för förändringar, nybyggnationer med mera där beslut sedan fattas i nämnd. Det gör också att medborgarna inte kan se förslag om vad som skall hända med deras livsmiljö.

Möjligheten att överklaga är på detta sätt borttagen!

Någon möjlighet att följa budget för vad som görs och vad det kostar och om Göteborg har nytta av de nedlagda ekonomiska resurserna finns inte heller.

”Vi håller budget” är det vanliga svaret runt Västsvenska paketet, men någon budget finns inte redovisad.

20 eller 60 miljarder?

Man talar om 20 miljarder för Västlänken medan Riksrevisionen har beräknat totalkostnaden till 50-60 miljarder. Ofattbara belopp!

Riksrevisionen har beräknat alla tillkommande kostnader som Trafikverket inte har med!

För uppföljningen av Västsvenska paketet tillsattes en ”styrgrupp” bestående av Johan Nyhus för Göteborgs Stad, Jonas Ransgård representerar Göteborgsregionens kommunalförbund, Gösta Bergenheim representerar Region Halland, Trafikverkets representant är Torbjörn Sunesson från generaldirektörens stab. Han är också ordförande för ”styrgruppen”.

Johan Nyhus har också meddelat att de förändringar av Västsvenska paketet som diskuteras tas direkt av Trafikkontorets tjänstemän.

Trafiknämnden är ställd vid sidan om och därmed också göteborgarna! Det gäller också Göteborgs ekonomiska framtid när bikostnaderna för tunneln ska betalas. De kostnader som Riksrevisionen uppskattar är i stort sett tre gånger så stora som Trafikverkets ospecificerade budget.

Föregående

Räddningstjänsten viker inte ner sig om säkerheten i Västlänken

Nästa

Ansaldobreda: Ett elände även i Danmark