Mats Pilhem, kommunalråd (V) och världsberömd för att ha introducerat sextimmarsdagen på försök i den offentliga sektorn, petades överraskande från uppdraget av sitt parti efter valet. Nu är han tillbaka på sitt gamla jobb som reparatör på SKF.

— Jag har ingen anledning att forska i varför partiet tog det beslutet men det är klart att jag gärna hade fortsatt.

Nyligen avsade sig Pilhem uppdraget som kommunfullmäktigeledamot och alla övriga kommunala uppdrag sånär som på ledamotskapet i vuxenutbildningsnämnden. Varför då?

Mats Pilhem lämnar politiken. Bild: Raymond Ståhl
Mats Pilhem lämnar politiken.
Bild: Raymond Ståhl

— Det hade nog känts lite obekvämt att sitta kvar i fullmäktige efter att partiet tagit det beslut man tagit, svarar Mats Pilhem utan att närmare vilja beskriva sina tankar och känslor inför det som nu är ett faktum. Han är ändå nöjd med sina fyra år som kommunalråd.

— Det har varit händelserika, spännande år med ständigt nya uppgifter. Man vet ju inte vad som ska ske från dag till dag.

Som sin sista handling som aktivt kommunalråd fick Mats Pilhem skriva under det kollektivavtal som reglerar det försök med sextimmarsdag inom äldreomsorgen som i första hand ska pågå i 12 månader. En viktig sak är enligt Pilhem att forskare ska studera hur försöket genomförs och faller ut dels vad gäller de boende, dels de anställdas hälsa med mera.

— Oppositionen har närmast krampaktigt letat efter argument mot det förslag vi varit helt överens om i majoriteten men (S) är mer positiva nu än de var när vi började diskutera frågan och (MP) och (FI) har ju alltid varit för.

Hur är det då med den korruption och det mygel som gjort Göteborg känt för annat än goa gubbar?

Mats Pilhem anser inte att det förekommit några oegentligheter med politiker inblandade. Han hänvisar till att de som dömts i domstol framför allt varit tjänstemän inom byggsektorn även om det många gånger varit svårt att lagföra alla syndarna.

— Under fyra år har vi ansträngt oss för att täppa till luckor som gjort det möjligt att sko sig, bland annat genom bättre upphandlingsregler. Genom Stadshus AB kommer vi också att få bättre kontroll. Däremot är det svårare att komma åt folk som har ett aktivt uppsåt att luras.

De uppmärksammade fallskärmsavtalen är enligt Mats Pilhem på väg att fasas ut enligt tidigare beslut men det sker med en viss fördröjning.

— Vi kan inte riva upp gällande avtal så det kommer att ta tid att ändra.

Kommunledningen och i synnerhet Anneli Hulthén har från tid till annan fått kritik för att gå under jorden och inte svara på frågor. Hur ser du på det?

— Anneli Hulthén har en annan ledarskapsfilosofi än den som rådde tidigare. Hon menar att var och en verksamhetschef eller nämndordförande ska ansvara för sitt område och att det inte är hennes sak att lägga sig över och svara för allt. Då kan det framstå som att hon gömmer sig, men det förhållningssättet tycker jag är bra.

Mats Pilhem bor sedan länge på Lindholmen i Lundby på Hisingen. I stadsdelen ligger idrottsplatsen och fotbollsarenan Rambergsvallen. I samband med att nybygget blir klart kommer arenan att byta namn till Bravida, detta efter att kommunen gått med på att sälja namnrättigheten till Häcken som i sin tur säljer den till Bravida i utbyte mot ett finansieringsavtal. Mats Pilhem var med om att godkänna avtalet.

— Det kändes inte bra men i slutänden handlade det om huruvida det skulle bli en ny arena eller inte. Själv kommer jag att fortsätta säga Rambergsvallen.

Hur är det att vara tillbaka i produktionen efter tiden som heltidspolitiker?

— Det är mycket tystare nu, man har fått bort en del bullerkällor, så det har hänt en del på de här åren. Det blir också lite nytt att lära sig men jag kommer nog snart in i det igen.

Föregående

Öppna Göteborg! siktar på valet 2018

Nästa

Förbjud den dyra kommunala möteskulturen!