tisdag, mars 21 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.
Stadsplanen för Skeppsbron fullt utbyggd gör att utsikten från Otterhällan försämras. Skiss: Erséus arktekter.
Stadsplanen för Skeppsbron fullt utbyggd gör att utsikten från Otterhällan försämras. Skiss: Erséus arkitekter.

Boende på Otterhällan får sin utsikt försämrad om kommunens planer på exploatering för området runt Skeppsbron blir verklighet.

Ärendet ligger nu på länsstyrelsens bord.

Förutom bostadsrättsföreningen Branten med 58 lägenheter på Liden 6 och 8 har ytterligare en fastighetsägare överklagat detaljplanen för Skeppsbron som antogs av kommunfullmäktige i somras.

Det är ägaren till Mercurhuset – som ligger mellan Stora Badhusgatan och Bryggaregatan. Ägaren klagar för att den tillkommande bebyggelsen gör att dagsljuset i Mercurhuset och dess gård försämras.

”Det är inte rimligt och försvarligt att en nybyggnad får inkräkta på en befintlig byggnad på detta sätt”, hävdar ägaren som vill begränsa höjden på kommande nybyggnad i tomtgränsen mot Merkurs gård till en våning.

Kommunen håller med om att det blir sämre ljusförhållanden men tycker inte att det gör något eftersom det inte tillåts bostäder i området som ligger för nära Rosenlundsverket.

”Orsaken till de trånga måtten är att ge Stora Badhusgatan med sin spårvagn en bra utformning”, skriver kommunen.

Bostadsrättsföreningen Branten klagar bland annat över att Otterhällan ”avskärmas visuellt” från kajområdet.

”Utsikten för boende öster om planområdet försämras visserligen men för att undvika det hade en avsevärt lägre exploateringsgrad krävts”, skriver kommunen och hävdar att den kringliggande bebyggelsen ändå inte kommer att konkurrera ut Stora Otterhällan, byggnaden Otterhall eller Hotel Riverton.

Previous

Arbetsmiljöverket: Risk för allvarliga olyckor på Hvitfeldtska Gymnasiet

Next

Ta vagnen från Angered

About Author

Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.

Check Also