torsdag, februari 2 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Arbetsmiljöverket anser att det finns risk för allvarliga olyckor på Hvitfeldtska gymnasiet på grund av de offentliga parkeringsplatserna på skolgården.

Nu krävs förändring.

Trafiken är inte det enda hotet mot elever och personal som också besväras av dålig luft och buller.

Ventilationssystemet har inte ändrats sedan 1919.

Verket inspekterade skolan för ett år sedan med anledning av klagomål från elever och lärare om den dåliga luften.

Självdragssystemet från 1919 fungerade dåligt. Flera kanaler är fyllda med rör som hindrar luftflödena.

”För att få en så bra luftkvalitet som möjligt vädras salarna i samband med raster genom att öppna fönster. Det framkom att dessa vädringsrutiner alltför ofta inte fungerar i praktiken; till exempel vid prov då det blir så lång tid utan vädring att luftkvaliteten blir oacceptabel. Vintertid blir det alltför kallt i samband med vädring”, skriver arbetsmiljöverket.

Inspektörerna konstaterade också att det kommer både damm och buller in i lokalerna i samband med renoveringen av fasader.

Arbetsmiljöverket kräver ett nytt ventilationssystem som garanterar frisk luft i skolan.

Dessutom måste kommunen göra något åt bullret i lokaler ”där det ställs stora krav på att kunna vara koncentrerad och där det är viktigt att uppfatta det som sägs”.  Liksom  i lokaler som är avsedda för musikundervisning.

”Buller kan på flera sätt bidra till den mentala belastningen i en arbetssituation och därmed göra arbetet mer tröttande och/eller ge upphov till stressymptom av olika slag. Om bakgrundsbullret har sådan nivå att röststyrkan ofta behöver höjas för att talet ska kunna uppfattas tillräckligt bra finns även risk för röst-problem”, skriver arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket klagar också på skolgårdens utformning. Den måste utformas och placeras så att ”risken för trafik-olyckor förebyggs”.

I dag finns parkeringsplatser på skolgården. Det har lett till flera tillbud och arbetsmiljöverket anser att det finns risk för allvarliga olyckor.

 

Previous

Här är spanaren - din nya nättidning!

Next

Byggplaner vid Skeppsbron stör Otterhällans utsikt

About Author

Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.

Check Also