VÄLKOMNA till Spanaren!

Ni som tidigare läst nättidningen Visslan känner igen oss. Visslans hela redaktion har med allt sitt material flyttat till nystartade Spanaren. Denna ägs av en fristående ideell förening med namnet Visslans Vänner. Det låter ironiskt i dag, men namnet tillkom när vi fortfarande trodde oss få fortsätta med just Visslan.

Medlemmarna i Visslans redaktion har efter ett flertal möten med ÖG-styrelsen konstaterat att Öppna Göteborg inte är en funktionell ägare då man inte har, kan eller vill ge de basala ekonomiska resurser som krävs för tidningens drift.

Redaktionen arbetar ideellt, alltså utan ersättning, Men som alla vet behöver varje ideell organisation medel till verksamheten.

BRYTNINGEN med Visslan och dess ägare Öppna Göteborg blev tyvärr nödvändig då styrelsen vägrade släppa ifrån sig utgivningsbeviset. I samband med detta krävde redaktionens medlemmar av ansvarige utgivaren att publiceringen av deras material i Visslan skulle upphöra.

Man bestämde gemensamt att starta en fristående tidning med samma inriktning som Visslan haft, men där också finansiering skulle kunna lösas.

Visslan hade inga pengar alls. Sådana behövdes för den fortsatta utgivningen och förbättringar av tidningen enligt våra ambitioner. Spanaren kan förhoppningsvis stå på egna ben med möjlighet att skaffa intäkter från läsare och annonsörer.

VI LOVAR fortsätta vår granskning av Göteborg och andra kommuner i regionen. Det sker med vanliga journalistiska metoder och enligt journalistikens etiska regler.

Vi ser det som en viktig uppgift att ge allmänheten insyn i hur kommunerna styrs. Uppifrån och ner.
Alla former av korruption ska avslöjas. Slöseri ska blottläggas.

Trängselskatten och Västlänken är två av de aktuella heta frågor vi fortsätter att följa noga.
Spanaren behöver givetvis hjälp av er läsare för att lyckas väl. Vi ber därför om tips och synpunkter. Vi lovar anonymitet.

Än en gång: Välkomna!

Redaktionen

Läs också: Per Nygrens  krönika om Visslan och Töllborg.

Föregående

Visslan och Dennis Töllborg - vad som egentligen hände

Nästa

Arbetsmiljöverket: Risk för allvarliga olyckor på Hvitfeldtska Gymnasiet