Vilken succé för Göteborgs kommunfullmäktige i samband med torsdagens sammanträde! Fullsmockat på Börsens åhörarläktare och kö i entrétrappan.

Varför denna publikrusning – mot vanligheten? Spännande dagordning? Nja. På dagordningen stod bland annat budgeten för 2015 och en debatt om det havererade bostadsbyggandet i Göteborg.

Kallt utanför? För all del. Men var det hemlösa som smugit sig in? Det såg inte så ut.

Spanarens två medarbetare försökte komma in och tjänstelyssna men möttes av skylten FULLSATT och hamnade i kylan på utsidan. De fick ingen förklaring av vakterna och de informationsansvariga till det plötsliga intresset för fullmäktiges sammanträde.

En mängd ungdomar uppgavs ha strömmat till. Inbjudna skolklasser, var ett besked som hade getts. En annan vakt hävdade på förfrågan, att åhörarläktarna hade fyllts av ”intresserade medborgare”.

Ville boka plats

Ett par av dem som köade i trappan in till Börsen uppgav att de hade försökt boka plats i salen, men inte hittat någon möjlighet att göra det via kommunens hemsida.

― Jag är mycket intresserad av fullmäktiges sammanträden och hade gärna velat vara med i kväll, förklarade en av dem.

De köande misstänkte starkt att någon hade organiserat en ockupation av åhörarläktarna så att inga torgdemonstranter skulle få plats där. Kan detta vara möjligt? I Göteborg? Osvuret är som vanligt bäst.

Efter någon timmes väntande förklarade en av vakterna, att de köande inklusive Spanarens medarbetare blockerade trappan för förbipasserande och uppmanades att flytta på sig. Under den timmen hade kanske fem personer utan svårighet kunnat passera.

Utanför på torget hade vid 15.30-tiden uppskattningsvis drygt 300 personer samlats i den tilltagande kylan.  Med plakat om vad de anser är osanningar

De demonstrerade mot Västlänken och trängselskatten. De hade också velat sitta på läktaren och lyssna men blev kvar och frös.

Inte på dagordningen

Kanske lika bra det, eftersom varken Västlänken , trängselskatten eller resultatet i folkomröstningen stod på fullmäktiges dagordning den här kvällen. Huruvida demonstranternas utdelning av pepparkakor har gjort fullmäktiges ledamöter snällare återstår att se förstås.

När bland andra kommunstyrelseledamöterna Anneli Hulthén och Johan Nyhus marscherade förbi från sina ämbetsrum i Stadshuset till Börsen möttes de av unisona burop från de församlade.

Många demonstranter undrade varför Martin Wannholt inte var närvarande vid kvällens session. Besked kom senare från Jonas Ransgård: ”Han har anmält förhinder i dag.”

Lite senare erhöll GP:s reporter Caroline Karlsson ett utförligare sms från Wannholt själv: ”Hej, har tidigt meddelat såväl (m) som radion att jag inte deltar idag. Dels är jag ensam med barnen fram till 18.00, dels får jag inte rösta som moderat under det att jag är i processen med uteslutning. Så med respekt för interna regler samt att alliansen behöver vara fulltalig i budgetomröstningen har jag valt att inte delta i kväll. Så nu behöver ingen spekulera om min frånvaro:) Mvh.”

Framför Johanna i Brunnsparken demonstrerade Kommunistiska Partiet. Talaren förkunnade att trängselskatten är klassorättvis, ja en nyliberal straffskatt.

Och kylan bet sig in i göteborgarnas kinder. Alltså på dem som inte satt inne på varma, goa Börsen och kunde kila iväg och få sig en smörgås och en kopp kaffe mellan voteringarna. Dessa blev ovanligt många den här kvällen på grund av Sverigedemokraternas yrkanden i flera ärenden .

Föregående

Efter demonstrationen: Fortsättning följer!

Nästa

Ledamöter i stiftelse slipper betala tillbaks för höga arvoden