Stadsjuristen Jan Persson medger att kommunledningen i Göteborg har ansvar för skandalen kring Osbeckska fonden.

”Förvaltaren och vi på stadsledningskontoret borde också upptäckt detta … redan för över 20 år sedan när arvodena började tas ut”, skriver han till en ledamot i fondens styrelse.

Erkännandet innebär inte att kommunstyrelsen eller förvaltningen tar konsekvenserna av skandalen. Det vältras över på de politiska gräsrötterna i utdelningsstyrelsen som stämts inför domstol och krävs på pengar som de fått i arvodena

En av dem som blivit stämda orkar inte med bråket. Hon betalade de pengar hon krävts på och skrev till kommunen:

”Jag har fört in 2025 kronor på bankgiro … Jag har gjort det  för att jag mår psykiskt dåligt, sover dåligt och mår mycket dåligt pga de beskyllningar som riktats mot mig, inte för att jag känner mig skyldig. Jag har inte begått något fel. – – – Visar rättegången att vi i utdelningsstyrelsen har rätt, vill jag få tillbaka pengarna plus ännu ej utbetalda arvoden för 2013.
Jag vill dessutom få en redovisning av hur mycket hela ärendet har kostat skattebetalarna resp stiftelserna när ärendet är avslutat:”

Stadsjuristen Jan Persson drog då tillbaka talan mot ledamoten och skrev till henne:

Fondens förmögenhet ingår i en samförvaltning så de har andelar i den, inte en egen kassa. Man kan säga att Du betalat in till förvaltaren Göteborgs stad för vidare befordran till stiftelsen.

Jag kan inte i dag svara hur vi kommer göra beroende på olika utslag i domstolen… 

Jag tar mig avslutningsvis … friheten att säga att Du inte bör må dåligt av det som hänt. Det är ett gammalt fel som vi nu vill rätta till och det handlar om att det ska bli rätt i förhållande till donators vilja. Har man fått pengar som man inte haft rätt till så ska man betala tillbaka. Förvaltaren och vi på stadsledningskontoret
borde också upptäckt detta tidigare, framför allt redan för över 20 år sedan när arvodena började tas ut. Det handlar inte om att skuldbelägga utan om att det ska bli rätt.”

BAKGRUND:

Osbeckska fonden förvaltas av Göteborgs kommun, ytterst ansvarig är därmed kommunstyrelsen. Då länsstyrelsen upptäckte att arvoden betalats ut till fondens styrelse ur fondens kassa i strid mot donatorns bestämmelse (inget arvode ska utgå till förvaltaren) betalade kommunen tillbaks pengarna. De ledamöter som för tillfället ingick i utdelningsstyrelsen för fonden krävdes i sin tur på de pengar de fått i arvode. Undantag gjordes sedermera för sekreteraren i styrelsen som ansågs ha haft sitt uppdrag av kommunen, inte av fonden. Övriga ledamöter ansågs dock ha haft sitt uppdrag för fondens och kraven på återbetalning fördes till domstol.

Ledamöterna som vägrat betala tillbaks anser att de inte är förvaltare för fonden (rent formellt är det kommunen som är förvaltare). Styrelsens ledamöter har inte ens kunnat påverka fondens placeringar eftersom de samförvaltas av kommunen. De anser sig därför ha haft uppdrag av kommunen, inte av fonden,  för att dela ut fondens pengar och att de för det uppdraget ska ha samma betalning från kommunen som politiker med motsvarande uppdrag för andra fonder.

Vem som har rätt prövas i Göteborgs tingsrätt.

Läs tidigare artiklar: Klicka Osbeckska fonden här nedanför till höger.

Föregående

Kritik och miljökrav kan sänka vindkraftparken

Nästa

För hälsans skull