Skandalen med styrelsearvodena i Osbeckska fonden kan bli dyr för stiftelsen – och för Göteborgs stad.

– Eftersom inga pengar delas ut från fonden i år kan avkastningen komma att beskattas. Dessutom kan de som nu inte får de pengar de hoppats på kräva skadestånd av kommunen, säger fondens ordförande Jan Hågfeldt (M).

Han och övriga styrelseledamöter i Osbeckska fonden har valt att ta strid mot makthavarna sedan kommunstyrelsen försökt lägga allt ansvar för flera års misstag på dem.

– De vill offra oss för att klara sig själva, säger Jan Hågfeldt.

Osbeckska fonden är en av många välgörenhetsstiftelser i Göteborg. Den stiftades efter en donation från makarna Pehr och Mary Ann Osbeck och har i dag ett kapital på drygt 14 miljoner kronor.

Enligt testamentet ska en tiondel av avkastningen läggas till kapitalet. Återstoden ska delas ut som ”pensioner eller understöd till personer tillhörande handels- eller hantverksklassen” och som ”understöd till föreningar eller enskilda anstalter med ändamål att förbättra medellösa barns hälsa”.

Enligt stadgarna åtnjuter styrelsen inget arvode. Men år efter år har styrelseledamöterna fått arvode för nedlagt arbete, precis som ledamöterna i styrelserna för de allra flesta fonder som förvaltas av Göteborgs stad.

Ingen har protesterat.

Inte revisorerna som granskat räkenskaperna.

Inte länsstyrelsen som har ansvar för att övervaka att förvaltaren (Göteborgs stad) sköter förvaltningen rätt.

Inte kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för förvaltningen och varje år bett kommunfullmäktige att godkänna den.

– Vi som sitter i styrelsen i dag tog över det system som varit tidigare. Vi kallades till informationsmöten och fick instruktioner om hur allt skulle hanteras, säger Jan Hågfeldt.

Först förra året gjorde stadsledningskontoret en genomgång av de stiftelser som har anknytning till Göteborgs stad. Då uppdagades att styrelsearvodena stred mot stiftelsens stadgar.

Resultatet: länsstyrelsen krävde att förvaltaren, Göteborgs stad, skulle betala tillbaka pengarna till fonden för de två senaste åren (2011 och 2012; inga arvoden hade betalats ut 2013). Det gjordes.

Allianspartierna i kommunstyrelsen ville gå vidare och kräva tillbaka pengarna från Osbeckska fondens styrelseledamöter. ”Många göteborgare upplever att förtroendet för Göteborgs stad är lågt, till följd av oegentligheter som rapporterats i media. För att återupprätta tillit är det viktigt att de regelverk som gäller i Göteborgs Stad följs i alla avseenden”, skrev KD, M och FP i ett yttrande.

De fortsatte: ”Alliansen i Göteborg har tidigare yrkat på att öppenhet och transparens ska prägla Göteborgs stiftelser. Det är nu viktigt att Göteborg vänder på alla stenar. Hanteringen av arvoden i Osbeckska fonden reser en del frågor, bland annat om varför beslut fattats om att arvode ska betalas ut, på vems begäran och om det finns fler stiftelser som staden har ansvar för där föreskrifterna inte följts.”

Stadsledningskontoret, som först föreslog att bestämmelserna för Osbeckska fonden skulle ändras så att de anpassades till den praxis som gällt i alla år, kom då med ett nytt tjänsteutlåtande som föreslog att den nuvarande styrelsens ledamöter ”frivilligt” skulle betala tillbaks de arvoden de uppburit de två senaste åren.

Det vill de inte.

 

Föregående

"Politiker har tappat kontakten med sitt uppdrag"

Nästa

Koll på kostnaderna kostar för mycket