Osbeckska fondens styrelse vill inte ta något beslut om att dela ut pengar ur fonden – så länge styrelsen inte får arvode för sitt uppdrag.
Det har gjort att kommunens chefsjurist Jan Persson nu skriver brev till samtliga styrelseledamöter och hotar med åtgärder.

”Jag har i brev den 21 augusti 2014 tillskrivit fondens ordförande Jan Hågfeldt med begäran om besked, om stiftelsen avser att fatta beslut om utdelning innevarande år. Sedan en medarbetare fått kontakt med honom har han låtit meddela att styrelsen inte kommer vidta någon sådan åtgärd, såvida inte arvode utbetalas. Jag vill med detta brev informera övriga i styrelsen att jag nu måste agera utifrån denna information, såvida inte övriga ledamöter snarast ger något annat besked”, skriver Persson.

Jan Hågfeldt har tidigare för Spanaren berättat att fonden riskerar att beskattas då fonden inte delar ut några pengar i år.

Utdelningsstyrelsen har i många uppburit arvode i strid mot fondens stadgar. Kommunen har efter länsstyrelsens ingripande återbetalat en del av pengarna till fonden. Några ledamöter har i sin tur betalat tillbaka pengar medan de som vägrat betala tillbaks, därför att de anser sig ha rätt till arvode,, har stämts inför Göteborgs tingsrätt.

Föregående

Göteborgs fiskhamn försvinner?

Nästa

Hegerfors - nu i Spanaren