Det är något lurt med beslutet om Västlänken. En överraskande stor del av göteborgarna tycker så. Särskilt gäller det de äldre.

Klicka på grafiken för att förstora den (och göra den läslig)
Klicka på grafiken för att förstora den (och göra den läslig)

Spanaren har gjort en redaktionell opinionsmätning. Resultatet framgår av diagrammen här invid.

Ungefär hälften av de svarande tror att det förekommit betydande eller åtminstone en del oegentligheter. Bara 17 procent – säg ungefär var femte ­– hyser fullt förtroende för processen.

Vad som ligger bakom den starka misstron kan man spekulera kring. Flera avslöjade skandaler som mutaffärerna är en trolig orsak. Det kan också vara så att göteborgarna under lång tid blivit alltmer misstänksamma mot den politiska makten.

För detta talar att gruppen äldre visar mycket större misstroende än den yngre, som inte hunnit reflektera lika mycket över korruption och sådant. De yngre torde dessutom se mer framåt och tänka på behovet av bättre kollektivtrafik.

Statistiker ifrågasätter förstås vår undersökning. Låt dem. Gör gärna en större, lika oberoende av projektets intressenter som vår.

Läs också: Intervju med kritisk stadsplanerare

Klicka på diagrammet för att förstora det (och göra det läsligt). Grafik: Björn Gustafsson
Klicka på diagrammet för att förstora det (och göra det läsligt).
Grafik: Björn Gustafsson

 

FAKTA

Västlänken ska bli en ungefär åtta kilometer lång, dubbelspårig järnväg. Sex kilometer går genom en ny tunnel under centrala delar av Göteborg. Syftet är att pendlarna ska få en snabbare trafik.

Bygget startar 2018 och pågår i tio år.

Tre nya stationer byggs. En vid nuvarande Centralen, en vid Haga och en vid Korsvägen.

Kostnaden för projektet beräknas bli 20 miljarder kronor. Av den summan betalar staten 17 miljader, trängselskatten 14 miljarder, Göteborgs stad 1,25 miljarder, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans en miljard och markförsäljningar 750 miljoner.

Föregående

Så ser Göteborgsandan ut

Nästa

Gratis på Kulturkalaset? Njae, vi betalar miljoner!