Vad betalar vi göteborgare egentligen för Kulturkalaset? frågade en av Spanarens läsare.

Svaret: Mer än du tror – och mer än vad politikerna låtsas om.

– Hela Kulturkalasets budget är på ca 20 miljoner kronor.  Göteborgs kommun ger ett anslag på 14,3 miljoner och regionen en miljon. Övriga intäkter kommer från näringsliv, sponsorer och partner, säger Stefan Gadd på Göteborg & Co.

Men av Kulturkalasets 25 partner är tio privata företag. Genom kommunala bolag betalar göteborgarna alltså mer än de 15,3 miljoner som Göteborgs stad och regionen officiellt avsätter till kalaset. Och de totala kostnaderna överstiger de tjugo miljoner som kanaliseras genom Göteborg & Co.

Några exempel:

De fem kommunala bostadsbolagen (Göteborgs egna hem, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder) har en budget på 1,8 miljoner för Kulturkalaset.

Av de pengarna betalar de 750 000 kronor i ”partnerkostnad” till Göteborg & Co. Dessutom betalar företagen för tält,  filtmatta, upplåten markyta, staket, vattenbollar med fem pooler och 20 bollar (178 000 kronor) eller sammanlagt drygt 1,2 miljoner plus moms. . Kostnaderna fördelas mellan bolagen efter storlek.

Därutöver tar bolagen in utomstående företag som genomför bolagens arrangemang. Exempelvis: Familjebostäder anlitade Start communcation för reklamtjänster  till en kostnad av 368 570 kronor och hyrde in en moderator (Staffan Sjöberg) till fem panelsamtal för 34 375 kronor.

Göteborg energi har avtal med Göteborg & Co om att bidra till marknadsföringen av Göteborg åren 2012-2015 genom att medverka i Julstaden och Kulturkalaset. Grundkostnaden för de åren är 2 000 000 kronor.   Därtill kommer kostnader för alla arrangemang bolaget genomför.

Också kommunala Higab har avtal om att medverka i så väl Kulturkalaset som Julstaden. För det betalar Higab i år en miljon kronor (inklusive moms) till Göteborg & Co. Därtill kommer kostnader för olika arrangemang. Till exempel ”etableringskostnad Kronhusgården” för 30 000 kronor, en annons i Metro för 75 000 kronor och företaget The Comprades för viss textproduktion och vykort (36 000 kronor).

Vilken nytta har då de kommunala bolagen av kalaset?

– Kulturkalaset gav bostadsbolagen en möjlighet att nå göteborgarna med budskapet ”Tillsammans bygger vi Göteborg”, säger Henrik Dahlberg, Familjebostäder.

– Kulturkalaset är ett mycket bra tillfälle att öppna upp några av stadens hus och genom guidade visningar ge göteborgarna möjlighet till ökad kännedom och kunskap både om husen, deras historier och Higab, säger Kicki Johansson, Higab.

Göteborg energi säger att företagets medverkan ”är helt i linje med vårt uppdrag att verka för ett hållbart Göteborgssamhälle”. ”Vi tror att om våra medborgare förstår vad vi bidrar med i vardagen då gillar man oss.”

 Kulturkalasets uppdrag

”Göteborgs Kulturkalas ska bjuda på ett årligt kalas som bidrar till ett varmare, mänskligare och roligare samhälle. Genom evenemangets kraft uppmärksammas och stärks det rika kulturutbudet och bidrar till att Göteborg och Västra Götalandsregionen blir än mer attraktiva att leva och verka i, samt att besöka. Det är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen som står bakom Göteborgs kulturkalas, tillsammans med en rad samarbetspartners inom kommun, näringsliv och andra organisationer. Projektledning Göteborg & Co.”

 

Föregående

Hälften av göteborgarna misstänker fiffel bakom Västlänken

Nästa

Göteborgarna betalade Melodifestivalens lyxfest