En av ledamöterna i skandalomsusade Osbeckska fonden har ingått förlikningsavtal med kommunen. Fem andra har stämts inför tingsrätten och krävs på mellan 2 025 och 21 078 kronor var.

Utdelningsstyrelsens sekreterare  Yvonne Larsson (M) krävdes från början på 23 922 kronor för det arvode hon kvitterat ut men slipper undan genom att betala tillbaks 3 140 kronor.

Så här står det i förlikningsavtalet:

”Undertecknade personer har gått igenom förutsättningarna för uppdraget (som sekreterare) och har förlikningsvis kommit överens om att beslutat arvode som sekreterare kan betraktas som en från stiftelsens köpt tjänst medan utbetalda styrelsearvoden och sammanträdesarvoden kan betraktas som sådant arvode som strider mot stiftelseförordnandet.” 

Sekreteraren får därför behålla arvodet på 21 000.

Samtidigt har fem andra ledamöter i stiftelsen krävts på återbetalning i en stämningsansökan som lämnats in till tingsrätten. Varför deras tjänster inte räknas som en av stiftelsen eller förvaltaren (= Göteborgs stad)  köpt tjänst framgår inte.

De fem är: Anders Fagerlund (S), 74 år,  (i dag nämndeman i Göteborgs tingsrätt) krävs på 21 078 kronor.

Jan Hågfeldt (M), 59 år, krävs på 9 230 kronor.

Marianne Ringholm (S), 78 år, krävs på 10 570 kronor.

Yvonne Larsson (M), 62 år, krävs på 7 860 kronor.

Eva Edström (M), 72 år, krävs på  2 025 kronor.

Andra ledamöter eller ersättare har betalat tillbaks arvoden inför kommunens hot om stämning och risken att hamna hos kronofogden.

I stämningsansökan sägs att det är oklart när  arvoden började betalas ut till styrelsen. Klart är att det  betalades ut år 2000 – men inte år 1989.

 

Föregående

Hej Kia, vi följde ditt råd och kollade Gotevent

Nästa

Ägnar sig Spanaren åt skvaller?