Två avdelningar blev fyra och en bergknalle en bit bort fiktiv lekplats!

Så blir barnen lurade på utomhuslekplats. Föräldrarna har inte informerats om den förkrympta lekytan utomhus där nu fyra avdelningar med mer än 80 barn ska leka på samma yta som två avdelningar – drygt 40.

En bergknalle, bakom ett 1,80 m högt staket - här ska dagisbarn på Stengetsgatan leka, avskilda från övriga förskolan och pedagogerna.
En bergknalle, bakom ett 1,80 m högt staket – här ska dagisbarn på Stengetsgatan leka, avskilda från övriga förskolan och pedagogerna.

Bergknallen som ligger inhägnad en bit ifrån Förskolan är helt oanvändbar för barnverksamhet eftersom den för det första inte ligger så att personalen kan sköta en isolerad lekplats och för det andra att geografin gör att möjligheten att ha aktiviteter är minimala om de ens finns för de små.

Det började med att Hemtjänsten flyttade ifrån sina lokaler på Stengetsgatan vid Nya Varvet i Västra Göteborg och lämnade tomma lokaler efter sig till fastighetsägaren Diligentia. För att slippa stå med tomma lokaler kom förslaget till kommunen om att bygga om och dubbla antalet platser inom förskolan.

På så sätt blev två förskoleavdelningar fyra men lekområdet utomhus förblev för två avdelningar. Det området går inte att öka på grund av befintliga gångvägar och transportsträckor inom bostadsområdet där förskolan finns insprängd.

Någon förklaring till varför man accepterat att tränga ihop barnen på en komprimerad yta har inte gått att få från kommunen som nu sitter låst med avtalet till 2018.

 

Föregående

"Granskningskommissionen ville inte veta"

Nästa

Göteborgsanden funderar: Svårt, det där med procent