En 47-årig fastighetsingenjör som jobbat för Poseidon i Olskroken dömdes på måndagen till ett år och två månaders fängelse efter Uppdrag gransknings avslöjanden om att han tagit emot mutor.

Samma straff fick en 51-årig före detta delägare i Isakssons Bygg.

Fastighetsingenjören arbetade som projektledare för Poseidon i Olskroken. Han lärde känna byggföretagaren. De umgicks också privat.

Fastighetsingenjören anlitade Isakssons bygg för att riva sin gamla villa och bygga en ny. Enligt åklagaren betalade fastighetsingenjören en miljon för nybygget – 2,4 miljoner under marknadspris.

Samtidigt skickade byggföretaget två falska fakturor till Poseidon på 1,3 mijoner. De godkändes av fastighetsingenjören som skickade in dem för att attesteras av en vikarie då hans ordinarie chef hade semester.

Rent misstag, hävdade de båda åtalade om de flaska fakturorna.

Det trodde dock inte tingsrätten på.

”De två fakturor som (51-åringen) felaktigt upprättat och (fastighetsingenjören) felaktigt  godkänt uppgår till betydande belopp. Det framstår som märkligt att PF som är ingenjör med lång erfarenhet i byggbranschen, två gånger skulle ha kunnat utfärda felaktiga fakturor till PL på så betydande belopp. Än märkligare är det att PL, som är en erfaren beställare, två gånger skulle ha missat att

upptäcka att fakturorna var felaktiga”, skriver domstolen och menar att de felaktiga fakturorna som Poseidon betalade i själva var betalning för villabygget.

En liknande affär gjorde fastighetsingenjören med Bergendahls El. Företaget gjorde enligt åklagaren arbeten på villan till ett värde av över 600 000 kronor. Men först sedan  Uppdrag granskning börjat rota i fallet skickades en räkning till fastighetsingenjören. Och då på en betydligt lägre summa.

Också i det fallet anser tingsrätten att det rörde sig om muta och bestíckning. Tingsrättens majoritet hävdade dock att det inte röde sig om ett grovt brott utan ”ett brott av normalgraden”. Därmed hade brottet preskriberats. Så väl fastighetsingenjören som en 50-årig man som varit ansvarig på el-firman friades därför på den åtalspunkten.

Rättens ordförande var dock av annan mening. Han ansåg att också det brottet var at bedöma som grovt. Han ville därför skärpa straffet för fastighetsingenjören till ett år och sex månaders fängelse och döma 50-åringen till villkorlig dom och dagsböter.

 

 

Föregående

No More Stories.

Nästa

Antisemitisk nämndeman uteslöts ur Öppna Göteborg