– Delårsrapporten visar att sjukhuset är på rätt väg för att klara den historiska sjukvårdskrisen. Ekonomin förbättras, fler får vård och sjukhusledningen hanterar de risker som uppkommer i arbetet med att sänka kostnaderna, säger ordförande Cecilia Dalman Eek i en kommentar efter Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelses majmöte på fredagen i Röda Rummet.
Prognosen för helåret är ett underskott på 650 miljoner kronor.

I pressmeddelandet skriver sjukhusets styrelse att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har det lägsta underskottet, räknat i procent, av Västra Götalandsregionens, VGR, sjukhus och av landets övriga sex universitetssjukhus.
– Vi erbjuder mer vård än motsvarande period förra året, säger nye sjukhusdirektören Boubou Hallberg.

Ny administrativ organisation ska ge minskade kostnader
Han presenterade för styrelsen ett förslag till ny administrativ organisation, som bygger på det som arbetades fram under 2023. Förslaget processas nu med bl.a. de fackliga organisationerna. Tanken är minskade kostnader genom färre chefsled och färre administratörer.
I det sammanhanget har sjukhusets medarbetare identifierat risker och effekter av att uppnå ekonomi i balans.

Risker med röd flagg
Dessa riskvarningar ges röd flagg och har presenterats för sjukhusledningen.
Riskerna har också i olika sammanhang och av olika grupper kommunicerats under den pågående vårdkonflikten.
– Vi arbetar vidare med de risker som identifierats tidigare och med de uppgifter som vi fått till oss nu. Tillsammans skapar vi en god patientsäkerhetskultur, säger Helena Gustafsson, förste chefsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Av delårsrapporten per april månad framgår att:
* Sjukhuset tagit emot färre till akutmottagningarna,
* De disponibla vårdplatserna minskat något, med 57 platser, jämfört med 2023,
* Fler fick vänta på första läkarbesöket jämfört med i april förra året,
* Färre behövde vänta på operation jämfört med läget i april 2023,
* Personalstyrkan har minskat med 199 jämfört med samma period 2023 mätt med måttet nettoårsarbetare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa.

Föregående

Hemmet för de nya vagnarna invigt - 100 000 kvadratmeter med plats för 40 långa

Nästa

Ekonomiprofessor blir ny VD för IVA