En överväldigande majoritet av svenska folket är negativa till marknadshyror.
Det gäller inte minst i Västra Götaland där hela 74 procent säger sig vara emot marknadshyror.
Det framgår av en undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra under våren.

– Vår undersökning visar tydligt att de flesta i Västra Götaland inte vill ha marknadshyror. Det vi tar med oss. Och vårt budskap till våra kommunala politiker är att man måste driva politik som gör att folk har råd att bo. Hyresgästerna klarar inte hur höga hyror som helst, säger Ronny Bengtsson, som är regionordförande för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Mer än 70 procent vill inte ha marknadshyror
Undersökningen som är nationell har genomförts av Indikator Opinion under våren. Totalt har 5 240 slumpvis utvalda svenskar svarat på en rad frågor bland annat om sin inställning till en uppsättning boendefrågor. Av de svarande var 27 procent hyresgäster.
Svaren från Västra Götaland skiljer sig inte nämnvärt från landet i övrigt. 74 procent av invånarna säger sig vara emot marknadshyror, 7 procent är för och 19 procent vet inte.

Många emot även bland bostadsrättsägare
Bostadsrättsägare är minst negativa till marknadshyror. 10 procent tycker det vore bra om det infördes. Men hela 69 procent säger nej.
Oavsett politisk tillhörighet säger en majoritet nej till marknadshyror. Bland Center- och Moderatväljare är det bara 17 procent som ställer sig positiva.

Störst osäkerhet bland SD-väljare
Flest osäkra väljare återfinns hos Sverigedemokraterna, där något fler än var femte säger sig vara ovissa.
– Just nu hörs ett antal ganska högljudda röster i den bostadspolitiska debatten som vill införa marknadshyror. Men det som blir tydligt i vår undersökning är att det går stick i stäv med vad väljarna tycker. I vår undersökning ser vi att svenska folket oavsett partisympatier är tydligt negativ till marknadshyror, säger Ronny Bengtsson.

Föregående

Lax från Norge dominerar - odlarna ändrar sina processer efter kritik

Nästa

Hyreshöjning nära sex procent efter beslut av särskild skiljeman