Flimmerskola
Katarina Eckert, hjärtsjuksköterska på Närhälsan Backa Vårdcentral, tillsammans med Annica Ravn Fischer, sektionschef på Kardiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bild: Charlotte Benjaminsson

Det senaste steget för att flytta vården från storsjukhusen till hem eller vårdcentraler är den digitala Flimmerskolan.
Skolan är utvecklad i samarbete mellan Närhälsan Backa och Kardiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Flimmerskolan är en digital utbildningsplattform för patienter med förmaksflimmer. Skolan har finanseriats av Innovationsfonden och lanseras nu inom både slutenvård och primärvård.

Digitaliserad hjärtsjukvård går framåt
Annica Ravn Fischer, sektionschef på Kardiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Katarina Eckert, hjärtsjuksköterska på Närhälsan Backa Vårdcentral har tillsammans med ett team på 15 personer utvecklat Flimmerskolan.
– Vi jobbar på bred front med digitalisering inom hjärtsjukvården. Flimmerskolan är en del av detta. Vi har också digitala hjärtronder, säger Annica Ravn Fischer.

Mycket kvar att göra för information om flimmer
– Det finns mycket förebyggande man kan göra för patienter med förmaksflimmer. Från vårdens sida i form av information, läkemedel och andra behandlingar och från patientens sida i form av egenvård, säger Katarina Eckert.

Större interaktion på väg
I dag är Flimmerskolan en plattform med information, men tekniken för att vidareutveckla finns på plats.
Till exempel genom att göra Flimmerverkstan mer interaktiv. Patienten kan då kommunicera med sin vårdgivare digitalt eller genom att data som man själv samlat in, till exempel blodtryck, puls och vikt.

Nya mottagningar på väg in
Flimmerskolan blev klar under hösten 2023 och har fått nya innovationsmedel för att hjälpa andra vårdcentraler och hjärtmottagningar att starta upp.
Just nu är det Närhälsan Backa vårdcentral och Hjärtmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är anslutna, men fler är på gång.

Primärvården behöver få rätt förutsättningar
För att kunna remittera in rätt patienter till slutenvården är det viktigt att informationen också finns ute i primärvården.
– Om belastningen på specialistvården ska minskas till förmån till få ut patienterna till primärvården, då måste primärvården kunna ta emot patienterna på ett bra sätt. En välinformerad patient blir tryggare och söker mindre vård, säger Katarina Eckert.

Föregående

Västtrafik stänger alla sina butiker utom en - som blir kundcenter

Nästa

Nya hyror klara hos SGS och Wallenstam