Västra Götalandsregionen satsar ytterligare miljoner på elektrifiering av Västtrafiks fartyg.
Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden beslutade före jul att avsätta 45 miljoner för att öka andelen eldrivna båtar.
– Varje beslut som leder närmare ett fossilfritt samhälle är viktigt, kommenterar nämndens ordförande Louise Jeppsson (V).

I dagsläget sker knappt två procent av Västtrafiks resor med färjor. Men de står för en stor del av koldioxidutsläppen, då övrig trafik körs i det närmaste fossilfritt. De nya pengarna kan skynda på möjligheten att i framtiden skynda på möjligheten att driva färjorna med el.

Miljonerna ska gå till laddinfrastruktur
Västtrafik har ansökt om stöd för att möjliggöra elektrifiering av färjetrafiken. Och det var det som nämndbeslutet före jul ska leda till. De 45 miljonerna som avsatts är projektstöd för laddinfrastruktur på Tjörn, Öckerö, Göteborg och Strömstad.
– I stort är Västtrafik ett föredöme för omställning till fossilfri kollektivtrafik. Nu tar vi ytterligare kliv genom satsningar på elektrifiering av båttrafiken, säger Bijan Zainali (S), ordförande i Västtrafik AB.

Föregående

Så gick det till när julsången med Jussi Björling blev ett måste

Nästa

4 670 nya vindkraftverk på 20 år - flest finns i Västra Götaland