Region Stockholm ska betala 10 miljoner kronor i skadeavgift för att ha brutit mot upphandlingsreglerna, hävdar Konkurrensverket.

Det handlar om utbyggnaden av spårvägen Tvärbanan i Stockholm.

Omständigheter som inte kunde förutses
Ett tilläggsavtal värt minst 300 miljoner kronor ändrade innehållet i entreprenadkontraktet, men regionens trafiknämnd motiverar detta bland annat med att yttre omständigheter inte var möjliga att förutse.

Förändringar utanför lagens gränser
Konkurrensverket menar att förändringarna är större än vad lagen tillåter och att det därför var fel att göra en direktupphandling.
Förvaltningsrätten i Stockholm kommer att avgöra tvisten.

Föregående

75 000 hushåll berörs när Framtiden begär medlingshjälp i hyresförhandlingarna

Nästa

Så gick det till när julsången med Jussi Björling blev ett måste