Bostadsbyggandet i Sverige störtdyker.
Under årets första nio månader har byggandet av nya lägenheter mer än halverats jämfört med samma period förra året.
Det visar preliminära siffror från SCB, Statistiska centralbyrån.

Under de tre första kvartalen i år påbörjades byggandet av 20 950 lägenheter i landet. Det kan jämföras med de 46 533 lägenheter som började byggas under samma period i fjol. Det motsvarar en minskning med 55 procent.
– Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 15 900 i flerbostadshus. 71 procent av dessa är hyresrätter, säger Sara Klinga, statistiker hos SCB.

Bostadsunderskottet ständigt ökande
Det har även byggts 5 000 lägenheter i småhus. Men även det innebär en minskning med 50 procent jämfört med året innan.
Årets siffror ligger bra mycket lägre än vad Boverket bedömer behövs. Enligt myndighetens beräkningar behöver det byggas 67 000 nya bostäder varje år. Med dagens byggtakt uppstår alltså ett underskott på 40 000 bostäder årligen.

För få bostäder ger sämre tillgång till arbetskraft
– Det kommer snabbt att förvärra underskottet på bostäder i flera regioner i landet. Brist på bostäder kan leda till problem med minskad arbetskraft, kommenterar Sofia Hansdotter, expert på fastighetsutveckling hos intresseorganisationen Sveriges Allmännytta i ett nyhetsbrev från organisationen.

Orimliga byggkostnader ger totalstopp
– I dag går det inte att bygga nya bostäder till en rimlig kostnad och då byggs det inte alls, konstaterar Sofia Hansdotter och varnar för negativa effekter hos socialt och ekonomiskt utsatta.
– Men även studenter och unga vuxna kommer att få det tuffare att hitta en bostad.

Föregående

Västtrafik visar upp sig - för att fylla behovet av mer än 800 nya förare

Nästa

Var finns pengarna som kan ta Västlänken hela vägen in i mål?