Pia Löwhagen Hendén, Nina Ulin,Ingrid Sandgren
Pia Löwhagen Hendén, till vänster, är medicinskt ansvarig läkare. Nina Ulin, i mitten och Ingrid Sandgren är donationsspecialistsjuksköterskor samt sektionsledare på det regionala donationscentret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Arbetena med organdonation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, har medfört att sjukhuset redan genomfört fler än under hela förra året.
Det kan vara resultatet av Regionalt donationscentrum, som etablerades i början på 2022.

Hittills i år har 47 donationer genomförts och under hela 2022 gjordes 40 donationer.
– Sverige har världens högsta donationsvilja och vi arbetar målinriktat för att ta tillvara den för att ge fler svårt sjuka på organväntelistan möjlighet till ett nytt liv, säger i SUs Sahlgrenskaliv, Pia Löwhagen Hendén, regionalt donationsansvarig läkare vid Regionalt donationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Det nya arbetssättet har inneburit en professionalisering och kunskapshöjning kring donation i hela regionen, tillägger hon.

Specialister i beredskap dygnet runt
Sedan i början på 2023 finns en dygnet runt-organisation på sjukhuset med donationsspecialiserade sjuksköterskor, beredda att rycka ut till Västra Götalandsregionens alla intensivvårdsavdelningar så snart en möjlig donator identifierats.
En donationslinje har upprättats som bemannas av donationsspecialiserad läkare som svarar på specifika medicinska frågor under processen.

Viktig stöttning för närstående och medarbetare
Alla som arbetar inom intensivvården är vana att ta hand om närstående i kris, men vid en organdonation läggs det på en extra dimension och donationsprocessen kan ibland bli övermäktig.
– Då är det värdefullt med en expert på plats som kan stötta både medarbetare och närstående, säger Ingrid Sandgren, regionalt donationsansvarig sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Donationen ett ljus i mörkret”
De totalt elva donationsspecialiserade sjuksköterskorna har hittills i år haft närmare 70 uppdrag. Alla uppdrag leder dock inte till en donation, medicinska hinder kan vara orsaken.
– Närstående signalerar ofta att de tycker donationsfrågan är viktig. Det värsta har redan hänt, donationen är ofta ett ljus i mörkret, säger Ingrid Sandgren.
– Många närstående menar att donationen gör sorgearbetet lättare, att det finns någon form av mening, tillägger hon.

Sahlgrenska ensamt transplantationscentrum i Norden
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Nordens enda kompletta transplantationscentrum och bedriver nationell högspecialiserad vård inom flera transplantationsområden. Sjukhuset tar emot patienter från hela landet och från Island genom ett särskilt samarbete både vad gäller transplantation och donation.

300 transplantationer med donerade organ hittills i år
Hittills i år har man genomfört 300 transplantationer med ett organ från en avliden donator varav 127 njure, 85 lever, 25 hjärta, 58 lunga, 3 bukspottkörtel och 2 tarm/multiorgan.
– Antalet 300 avser antalet transplantationer som gjorts på transplantationscentrum hos SU. Sahlgrenska Universitetssjukhuset transplanterar för Västra, Norra och Sydöstras donations-regioner plus de nationella uppdragen sjukhuset har för lever och hjärt/lung och vischeral, dvs inre organ, förklarar för Spanaren Pia Löwhagen Hendén.

Ansvarsfördelningen i landet enligt Socialstyrelsen
Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner. En sjukvårdsregion utgör en donationsregion, varav Västra sjukvårdsregionen är en.
Sverige är indelat i tre transplantationsenheter (upptagningsområden), där SUs ansvarar för Västra Götalandsregionen, Sydöstra regionen, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och Island.

Sjukhus i Sverige som genomför organtransplantationer
* Akademiska sjukhuset i Uppsala (njure, bukspottkörtel),
* Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (lever, njure, bukspottkörtel),
* Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel, tarm)
* Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö (hjärta, lunga, njure, bukspottkörtel).

Föregående

Världspremiär efter 36 år när Ebbot möter storband på Draken

Nästa

Ebbot och GJO på Draken en musikalisk fullträff inför fullt hus