HMS Queen Elizabeth är det största örlogsfartyg, som hittills besökt Göteborgs Hamn.
Men det är inte det största fartyget att lägga till vid redden i Göteborg.

HMS Queen Elizabeth och Maersk
Stor, men inte störst. Maersks största containerfartyg är 120 meter längre än HMS Queen Elizabeth. Bild: Erik LIndahl.

Maersk Lines största containerfartyg, som regelbundet angör Göteborgs Hamn, mäter 399 m längd, och det gör fartyget ca 120 m längre än hangarfartyget från Storbritannien.

Högst i rang ombord på det brittiska örlogsfartyget är flottiljchefen, Commodore James Blackmore, BSC och efter honom fartygschefen Captain William King, OBE.

Fullt av aktiviteter ombord och i land
Besöket för med sig en rad aktiviteter på ömse håll, där ledningen för det gästande fartyget inbjuder till olika besöksprogram, medan motsvarande görs från svensk sida, orkestrerat av Länsstyrelsen i Västra Götalands län med landshövding Sten Tolgfors i spetsen.
Dessutom genomförs ett antal interna överläggningar mellan representanter för brittiska flottan och svenska Försvarsmakten.

Brittiska flottans allra största fartyg
Queen Elizabeth är brittiska flottans, the Royal Navy, största örlogsfartyg och har en besättning på 1 600 soldater och sjömän.
Fartyget kan bära upp till 40 flygplan och helikoptrar, bland annat flygplan av typen F35B. Hon är 280 meter lång, har en fart på mer än 25 knop och ett deplacement på 65 000 ton.

HMS Queen Elizabeth Tångudden.
Söndagsflanörer vid Tångudden passade på att ta en titt på örlogsjätten. Bild: Erik Lindahl.

Stort allmänintresse – men inget öppet skepp
Från Göteborgs Hamn uppges att intresset från allmänheten att se fartyget är stort, och många har hört av sig om detta.
– Det blir inget öppet skepp så att allmänheten kan gå ombord, uppger Göteborgs vice hamnkapten Erik Waller.

Tångudden en bra utsiktsplats
– Men för den som vill se fartyget på avstånd finns möjligheter från fastlandet, exempelvis vid Tångudden söder om Skandiahamnen
– Därifrån ser man bra, anser Erik Waller.
Queen Elizabeth ligger kvar i Göteborg i cirka en veckas tid.

Föregående

Bandet klippt för verkstaden som står i centrum för ökat tågresande

Nästa

Privatvärd vill höja hyran med 12 procent för mer än 4 000 lägenheter