Spår och lyftar
Varje X80-tåg är 80 meter långt och väger drygt 200 ton. Varje orange lyft klarar att hissa upp 25 ton, så det går åt några stycken för att lyfta ett helt tåg.

Här får fyra 80 meter långa tåg plats samtidigt. Helst ska de vara här så sällan som möjligt.
Men nu är den utbyggda Sävenäs depå invigd och redo att ta emot tåg för service och reparationer.
Spanaren var på plats när det orange bandet klipptes av Staffan Andersson, Skanska, Pontus Gunnäs, Västtrafik, Kerstin Gillsbro, Jernhusen och Bijan Zainali (S), regionråd och styrelseordförande för Västtrafik.

Ett uppbåd av representanter för Jernhusen, Skanska och Västtrafik samlades utanför Västtrafik-butiken i Nils Ericson-terminalen på fredagseftermiddagen. Därifrån marscherades det i samlad tropp till spår 0 på Centralstationen där ett chartrat tåg väntade, för vidare färd till den nya depån i Sävenäs.

Chartrat Västtåg
Ett eget tåg avgick från spår 0 för att ta deltagarna i invigningen rakt in i den nya hallen.

Fem minuters resa senare kunde tåget rulla in genom porten till spår 3, där skaran i gula jackor, kunde kliva av efter säkerhetsgenomgång med särskilt påpekande att ingen fick gå utanför de rödvita banden som spänts upp.

Utan depåer ingen fungerande järnväg
Peter Larsson, Jernhusens affärsområdeschef för depåer och kombiterminaler tog till orda och hälsade den 100-hövdade publiken välkomna och lämnade över ordet till dagens första talare, Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen.
– Detta är en stor dag för tågtrafiken. Inte minst för den i västra Sverige.
Hon poängterade vikten av depåer, som helt avgörande för tågtrafiken.
– Järnvägen fungerar utan stationer, men inte utan depåer, sade hon.

Service- och reparationsverkstad för långa och tunga fordon
En enkel beskrivning av vad en depå är att den är en service- och reparationsverkstad för tåg. Och helst ska den mest fungera som det förstnämnda. Om servicen sköts väl behövs färre reparationer. Precis som för bilar.
Sävenäs nya depå är byggd för de 45 nya X80-tågen som kommer att börja sättas i trafik från och med april 2025.
Tågen är 80 meter långa och väger lite drygt 200 ton. De två spåren i utbyggnaden av Sävenäs depå är 200 meter långa, så det finns plats för fyra X80-tåg samtidigt.
Men redan nu kan andra tåg, till exempel de så kallade Reginatågen få omvårdnad både i den gamla och den nya delen av depån.

Kollektivtrafiken central i Västsveriges utveckling
Västtrafiks styrelseordförande och tillika regionråd (S), var näste invigningstalare, efter Kerstin Gillsbro.
– Utan bra kollektivtrafik skulle ekonomin i Västsverige stå still. Att fördubbla resandet med tåg till 135 000 år 2035 är en viktig del på väg mot grön omställning och hållbarhet och där är Sävenäs depå en central del, sa Bijan Zainali i sitt tal.
– Att ha en förutsägbar ekonomi är en viktig framgångsfaktor och där ligger Västra Götaland bättre till än många andra regioner, berättade Zainali för Spanaren under tågresan ut till Säve Depå.
Han noterade också med tillfredsställelse att tågresandet inom Västtrafiks område nu är större än innan Covid-pandemin bröt ut.

Patrik Albertsson
Jernhusens projektledare Patrik Albertsson, som efter väl förrättat värv nu går i pension.

September 2023 bästa tågmånaden genom tiderna
Näste talare var Pontus Gunnäs, affärsområdeschef tåg i Västtrafik.
– Järnvägen har en central betydelse för utvecklingen. Orter med järnväg klarar sig bättre än de utan. På så sätt hjälper järnvägen orternas tillväxt. Säve Depå är och kommer att bli en viktig del när det gäller att öka och hålla en hög passagerarkapacitet i tågtrafiken, konstaterade han och tillade att september 2023 har varit den bästa månaden genom tiderna när det gäller antal tågresenärer inom Västtrafik.

Klippning av bandet inledde examensfesten
Sist ut var Staffan Andersson, vice VD för Skanska som utfört byggarbetena på plats.
– Slutbesiktningen är entreprenörens examen. Den klarade vi. Nu är det dags för examensfesten, sa han innan han tillsammans med tre andra talarna satte saxen i det Jernhusen-orange bandet vilket var det officiella tecknet på att den nya depån är invigd och klar att ta emot tåg.

Projektledaren går i pension med flaggan i topp
För Patrik Albertsson, Jernhusens projektledare var detta en speciell dag. Han har lett projektet i 3,5 år, varav byggtiden var 18 månader. Nu går han i pension, med flaggan i topp.
– Ett härligt sätt att avsluta det yrkesverksamma livet på, säger han till Spanaren.

Föregående

Chalmersprofessorn: "Väntar mig ingen slutrapport om Estonias förlisning"

Nästa

Brittiska örlogsjätten stannar en vecka