Utvandringsmusikal
Minimusikalen Drömmen om ett bättre liv, ser till skillnad från många svenska emigranter, inte ut att nå Chicago.

Minimusikalen ”Drömmen om ett bättre liv”, som handlar om ett av hundratusentals svenska emigrantöden för drygt hundra år sedan, hade premiär förra året och väckte uppseende.
Föreställningen som vuxit fram under en tioårsperiod gjorde ett så proffsigt intryck att amerikanska ambassaden bidrog med 100 000 kronor för täckande av omkostnader som exempelvis lokalhyror.
En representant för ambassaden var också närvarande vid premiären.
Turné till Chicago planerades att ske under hösten 2023. Men nu ser den ut att inte bli av.

Efter en lyckad rekognoseringsresa till Göteborgs ”systerstad” Chicago, centrum för den omfattande svenska emigrationen till Nordamerika, bestämdes att musikalens engelska version skulle spelas i Chicago med omnejd under hösten 2023.

Försämrade relationer stoppar höst-turnén
Men när Spanaren frågar projektledaren Roger Bodin när avresan sker så svarar han så här:
– Förmodligen inte alls. Relationerna mellan Chicago och Göteborg har vad jag förstår försämrats avsevärt det senaste året så vi bedömer att det som omöjligt att genomföra turnén.
– Det är ju inte tänkbart att göra det om inte Göteborgs stad står bakom projektet.

Uteblivna svar på Chicagos förfrågningar ligger bakom
Och anledningen känner Spanarens minnesgoda läsare till, efter några tidigare artiklar om emigrantmusikalen och kommunens hantering av inkommande brev.
Så här säger Roger Bodin nu:
– Skälet till att vi bedömer det som olämpligt för att inte säga omöjligt att fullfölja våra planer är naturligtvis den fullkomligt skandalösa behandling politiker och tjänstemän i stan gav en vänlig förfrågan från den större och mer berömda staden i USA, säger han.

Obesvarade brevet till ”borgmästaren” kom i juni 2022
Chicago hade klart för sig att Göteborg skulle fira sitt två år försenade 400-årsjubileum i år.
Stan erbjöd sig då i ett brev till ”stadens borgmästare” (fullmäktiges ordförande) att bidra till muntrationerna genom att komma över med en utställning som belyser den omfattande brevväxlingen som förekom mellan utvandrade svenskar och kvarvarande släktingar i Sverige.
Brevet ankom i juni 2022, men är ännu inte besvarat. Det diariefördes inte ens förrän i december samma år.
– Bara detta är ju en skandal. Det finns ju lagar om hur skrivelser till offentliga inrättningar skall och måste hanteras. Men det tycker man sig kunna strunta i i Göteborg. Nonchalant och ohyfsat.
– Oaktat det formella skall man ju uppträda anständigt och artigt, säger Roger Bodin som efter sin tid som stadsdirektör väl vet hur formalia skall gå till.

Känner sorg och vrede över Göteborgs ointresse
– Nu får vi nog utgå ifrån att man i Chicago, vars representanter tog så väl hand om oss när vi planerade turnén, känner både sorg och vrede över Göteborgs totala ointresse och då är det lika bra att skrota planerna på framträdanden i de gamla svenskbygderna, säger Roger Bodin och man kan ana ett stänk av sorg i hans röst också.
Musiken i ”Drömmen om ett bättre liv” har komponerats av Sonja Bjurdell och musikensemblen The Wavemakers och librettot har skrivits av Roger Bodin.

Föregående

Fortsatt väntan på kommunstyrelsens beslut om stora garaget

Nästa

Innovativ guldmedalj till förre VDn för Volvo - och ytterligare tre ledare