Volvo Cars förre verkställande direktör, Håkan Samuelsson, tilldelas IVAs (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) stora guldmedalj 2023 med motiveringen:
”För sin unika ledarinsats inom fordonsindustrin i att utveckla Volvo Cars AB.
Håkan Samuelssons insats har inneburit att Sverige har en egen personbilstillverkning som också är internationellt ledande inom utvecklingen av elbilar, vilket spelar en viktig roll för svensk samhällsekonomi”.

IVA sparar inte på berömmet för Håkan Samuelsson, i pressmaterialet kan bl.a. läsas:
”Håkan Samuelsson är ingenjören, som räddade en nationalklenod och som på tio år lyckades vända den negativa trenden för Volvo. Under Samuelssons enande ledarskap återtogs anseende och internationell konkurrenskraft, kulturella utmaningar kopplade till det kinesiska ägarskapet överbryggades, och produktionen kunde behållas i Sverige. Dessutom intog Volvo en framstående position i den viktigaste omställningen för bilindustrin på 100 år – övergången till elektriskt”.

Återtog positionen på den internationella scenen
Samuelsson hade chefskapet för personbilarna under åren 2012-2022 och återtog då, med IVAs beskrivning, ”företagets position som ett internationellt konkurrenskraftigt och globalt personbilsföretag, med fortsatt bas i Sverige och kvarvarande starka värderingar baserade på sitt svenska arv”.

Den största tekniska förändringen på ett sekel
Håkan Samuelsson kommenterar i IVAs pressmaterial utmärkelsen så här:
– Nu har vi gått in i den största tekniska förändringen på 100 år. Alla bilar kommer ju att bli elektriska. Så jag tror att vi står inför en stor omstrukturering och en konsolidering av hela industrin, där det gäller att veta vad man vill och göra förändringen snabbt om man vill vara med i den nya världen.

Stora guldmedaljen ges till synnerligen framstående gärning
Håkan Samuelsson är född 1951, kom efter KTH till Saab-Scania, därefter till tyska fordonstillverkaren MAN och 2010 till Volvo Cars i Göteborg.
IVAs stora guldmedalj delas ut till den som gjort en ”synnerligen framstående gärning”. Medaljen delas ut av H.M. Konungen vid IVAs årliga högtidssammankomst.
IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.

Ytterligare tre belönas med guldmedaljer
Tre personer till belönas med guldmedaljer från IVA:
* Anders Blom, f 1955, professor, för sina framstående insatser inom svensk och internationell flygteknik som forskare och forskningsledare inom materialutmattning och strukturmekanik med bred industriell tillämpning samt som mångårig ledare för det strategiska innovationsprogrammet Innovair från dess start och som han byggde upp på regeringens uppdrag.
– Innovair är, som jag känner till, det enda program någonstans som kan visa att man har en gemensam strategi för både civil och militär flygteknik, säger han bl.a.
”En nyckelspelare för svensk flygindustri”, med IVAs sätt att sammanfatta.

* Annica Bresky, f 1975, civilingenjör och MBA från Uppsala universitet, och talar fem språk, för sitt framsynta ledarskap inom branscher i förändring. Inte minst inom skogsindustrin där hon har lett utvecklingen mot att göra skogsindustrin till en viktig del av lösningen för att bromsa klimatförändringar och stärka den biologiska mångfalden. Annica Bresky var åren 2019 – 2023 VD för Stora Enso.
– Vi måste arbeta väldigt snabbt, med högt tempo för att säkerställa att framtida generationer har bra livsvillkor. Skogsindustrin är en lösning på många av de utmaningar vi har med att ersätta mindre miljövänliga material med förnybara, anser Annica Bresky.
”Innovationsledare med skogen som verktyg”, summerar IVA.

* Anna Wedell, f 1962, professor i medicinsk genetik vid Institutionen for molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, för sin insats i att utveckla bioinformatiska verktyg och tvärdisciplinära arbetssätt som medfört att precisionsmedicin för sällsynta ärftliga sjukdomar kan användas inom olika sjukdomsområden, vilket lett till att det går att förebygga svåra sjukdomstillstånd eller tidig död.
Genom att utveckla nya verktyg för att kartlägga enskilda patienters gener och etablera unika samarbeten mellan forskning och sjukvård har hon gjort banbrytande genombrott inom individanpassad så kallad precisionsmedicin.
– Min roll har varit att få ihop helheten. Jag har försökt visa att det går. Det handlar väldigt mycket om mentalitet och att hitta personer som tror på det här. Lagspelare, kommenterar hon i pressmaterialet.
Sedan 2011 är hon ledamot av Nobelkommittén för fysiologi och medicin.
”En dörröppnare inom precisionsmedicin”, är IVAs rubricering

Föregående

Emigrant-musikalens planerade turné till Chicago fryser inne

Nästa

Fyra dagars bokfest med 28 scener börjar alldeles strax