Boubou Hallberg
Boubou Hallberg lämnar Södra Älvsborgs Sjukhus för rollen som direktör för Sahlgrenska.

– Det känns fantastiskt att få komma till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger till Spanaren sjukhusets nye direktör, Boubou Hallberg.
Ett särskilt kännemärke för sjukhuset tycker han är dess samverkan med andra aktörer, till exempel Chalmers.
– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett i landet ledande sjukhus, säger han till Spanaren.

Boubou Hallberg bor i Göteborg sedan några år tillbaka, så den geografiska omställningen är redan gjord. Hans senaste uppdrag var chefsskapet för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, i Borås, alltså inom pendlingsavstånd från bostaden.

Universitetssjukhusets tre viktigaste uppdrag
Det som kännetecknar ett universitetssjukhus är främst tre uppdrag:
• Ge vård, främst inom högspecialiserade medicinska områden
• Medverka i utvecklingen av framtida behandlingsmetoder och av ny kunskap
• Utbilda kommande vårdpersonalen inom de områden som ligger i uppdraget

Samverkan med andra stärker regionens utveckling
Det som Boubou Hallberg tycker är ett särskilt kännemärke för SU är dess samverkan med andra aktörer, till exempel Chalmers Tekniska Högskola och verksamheter inom det så kallade Life Scienceområdet, men också att med SU:s kompetens medverka till Västra Götalandsregionens utveckling.
Han relaterar till Vetenskapsrådets senaste rapport, 31 mars 2023, där Vetenskapsrådet förlänade SU, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen beröm med denna innebörd:
– Den kliniska forskningen i Västra Götaland får högsta betyg och bibehåller därmed sin ledande position i landet. Särskilt starka områden är forskningens kvalitet och citeringsgrad, samt forskarnas förutsättningar.

Dubbla uppdrag för SU till skillnad mot Karolinska
De likheter han ser hos sin en gång tidigare arbetsgivare, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är främst att båda är stora organisationer verksamma på olika geografiska områden.
– Skillnaden är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset även fungerar som ett länssjukhus för göteborgarna med omnejd.
– Det innebär att SU har dubbla uppdrag jämfört med Karolinska Universitetssjukhuset, som enbart fungerar som det högspecialiserade sjukhuset.

Gott rykte men inte lika välkänt
Boubou Hallberg beskriver en annan skillnad mellan dessa båda sjukhus med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett väldigt gott rykte men som inte är lika känt som Karolinska Universitetssjukhusets.
– Det kan bero på Karolinska Institutets historiska koppling till Nobelpriset, förmodar han.

Kunskaperna från SÄS kommer väl till pass
Från Södra Älvsborgs Sjukhus tar han med sig kunskaperna om det mindre länssjukhusets uppdrag och förutsättningar.
– SÄS är för boråsarna vad SU är för göteborgarna, säger Boubou Hallberg.

Ann-Marie Wennberg
Ann-Marie Wennberg, avgående direktör för Sahlgrenska.

Medarbetarnas delaktighet av stor vikt
Det som den nye SU-chefen nu kommer att prioritera i jobbet är arbetena med patienter och medarbetare.
– Jag vill involvera dem i besluten, understryker han för Spanaren.
Han tänker öka kontakterna med både medarbetare och patienter. Andra prioriterade frågor är:
• Arbeta för en förbättrad tillgänglighet.
• Utveckla nya arbetssätt, till exempel med hjälp av digitalisering.
• Att arbeta smartare i organisationen i dess olika system.
• Och att fortsätta att driva utvecklingen av sjukhusets specialiteter.

Nya Nobelpris i sikte?
Kan en målsättning vara att för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset erövra nya Nobelpris?
– Ja, det kan man ju hoppas på och sträva efter, replikerar SU-chefen.

Tänker ha en hög grad av tillgänglighet
Hur ska den nya direktören för Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu introduceras för organisationen med omkring 17 000 medarbetare?
– Det är precis vad vi nu planerar, svarar han och avser att träffa så många som möjligt. Han berättar att metoderna blir stormöten, presentationer med dialog på video och film, medarbetarbrev – även till var och en av sjukhusets 17 000 medarbetare.
– Jag avser att vara tillgänglig, summerar Boubou Hallberg.

Föregående

Hat och hot efter kritik har en lång historia - utan brända böcker

Nästa

Havslivet och hoten mot det i fokus för Västerhavsveckan