Det kan bli så att Länsstyrelsen i Västra Götalands Län ålägger Tjörns kommun att koppla in Bostadsrättsföreningen Panorama 360, i Skärhamn, till kommunens VA-nät. Det rapporterar ST-tidningen. Länsstyrelsen väntas fatta beslutet efter semestern.

Lennart_Palmgren_Panorama_360
Lennart Palmgren, ordförande i Bostadsrättsföreningen Panorama 360.

Bostadsrättsföreningen får nu sitt vatten och avlopp via byggherren Oskar Säfströms ledningsservis och debiteras genom honom.
– Helt rättsvidrigt, det finns inga servitut för detta, konstaterar för Spanaren, bostadsrättsföreningens ordförande, Lennart Palmgren.
– Vattenmätarna är uppsatta i föreningens källare utan servitut.

Ingår hellre i kommunalt nät för rätt funktion
Föreningen ser stora fördelar i att ingå i kommunens VA-nät, trots att kommunens VA-avgifter tillhör de högsta i landet.
– Det vi vinner är att få en fungerande VA-inkoppling. Anslutningsavgift har vi redan betalat, säger Lennart Palmgren.

Dyrare att fortsätta med byggherrens alternativ
Han berättar att Oskar Säfström vill att föreningen ska betala delar av underhållskostnader för hans privata ledningsservis.
Så detta alternativ ser han som mer kostsamt och som riskerar större investeringar framöver, då den pumpstationen med ledningar är över 60 år gammal.

Säfström har ständigt lyst med sin frånvaro
Det var Oskar Säfström som genom bland annat sitt dåvarande bolag Uddevalla Hills AB byggde om fastigheten i Toftenäs utanför Skärhamn på Tjörn. Så bildades Bostadsrättsföreningen Panorama 360 för 37 bostadsrättsinnehavare.
Bygget visade sig vara bemängt med att antal fel, flera allvarliga, som Spanaren redogjort för.
Det ena felet efter det andra blottlades allt medan den ansvarige byggherren Oskar Säfström lyste med sin frånvaro.

Kostnaderna för byggfelen prövas rättsligt
När ny styrelse för föreningen valts med Lennart Palmgren som ordförande började byggfelen bearbetas, det ena efter det andra, och hur de ska åtgärdas och bekostas är en fråga som antagligen kommer att rättsligt prövas.
– Vi är helt enkelt lurade, anser han och syftar på Tjörns kommun, som med Byggnadsnämndens slutbesked i maj 2022 gav bygget sitt godkännande.
– Bygget godkändes på felaktig grund, sade han i februari till Spanaren, och lade till:
– Tjörns kommun har inte tagit sitt ansvar!

”Kommunen har blivit förd bakom ljuset”
Tjörns kommuns byggchef, Urban Nilsson, menar att Tjörns kommun blivit förd bakom ljuset.
– Det är möjligt att de besked som byggherren via sin representant lämnade till sammanträdet den 10 maj 2022 innebar osant intygande, förklarade Urban Nilsson för Spanaren.
– Det lutar åt att man inte har intygat korrekt inför det slutbeskedet, anser han.

Föregående

Göteborg växer allt snabbare - förbi 600 000 invånare på fem månader

Nästa

Kraftparker ger önskat eltillskott - som överträffar befarade störningar