Beroendet av bemanningsföretag i vården behöver brytas, har SU:s styrelse beslutat. Bild: Johanna Ewald St Michaels, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Påbörja arbetet med att göra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, oberoende av personal från bemanningsföretag och återrapportera regelbundet hur det går.
Det uppdraget gav styrelsen för sjukhuset genom dess ordförande Cecilia Dahlman Eek (S) till sjukhusdirektören Ann Marie Wennberg på SU:s styrelsesammanträde på onsdagen. Cecilia Dahlman Eek signalerade samtidigt, att allt inte går att klara på egen hand.

Kostnader för bemanningsföretag har i många år varit en blytung börda för vården i landets alla sjukhus.
– Och på SU är situationen problematisk men inte unik, anser styrelsen.
Och nu måste sjukhuset hitta vägar för att åstadkomma en god arbetsmiljö och långsiktig planerbarhet för att göra det möjligt för vårdens alla team att ge patienterna den bästa vården.
Detta samtidigt som både Västra Götalandsregionen, VGR, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför de två tuffaste ekonomiska åren i regionens historia.

Stabil och varaktig bemanning av största vikt
Regionens första verksamhetsår var 1999. VGR styrs genom politiska beslut, där regionfullmäktige med 149 ledamöter beslutar om de övergripande målen och om prioriteringar. VGR är en av landets 21 regioner och ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.
– Bemanningspersonal kan vara bra i undantagsfall men ett beroende signalerar problem. Endast en stabil och varaktig bemanning ger förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt vårdutvecklingsarbete, konstaterar Cecilia Dahlman Eek.
– SU har tidigare klarat av att vända beroendet av och anställa personal från hyrföretag, säger hon uppmuntrande i uppdraget till sjukhusdirektören.

Drygt en halv miljard efter budget på fem månader
Ekonomin fortsätter åt fel håll. Till och med maj månad ligger SU drygt en halv miljard kronor sämre än budget (-537 Mkr) då kostnaderna ökat med nästan 10 procent.
– Ännu syns inte några tydliga effekter på kostnadssidan av de effektiviteringsåtgärder som beslutats, konstaterar sjukhusdirektör Ann Marie Wennberg i sin ekonomirapport.

Allt går inte att åstadkomma på egen hand
– Medarbetarna gör fantastiska insatser, men vi kan inte helt på egen hand klara ekonomin och samtidigt vårda allt fler patienter och korta vårdköerna, säger sjukhusets ordförande Cecilia Dahlman Eek.
För att minska administrationen stoppas nu ett 50-tal administrativa projekt eller utreds för beslut om avslut.
Samtidigt har sjukhuset förberett för sommaren med cirka 1 000 anställda vikarier. Där är läget lite bättre än förra året.

Uppföljning vid extra styrelsemöte i sommar
Styrelsen beslutade att ha ett extra styrelsemöte i sommar för att följa upp åtgärdsarbetet. Styrelsen gav också sjukhusdirektören uppdraget att ”identifiera vilka tjänster/aktiviteter sjukhuset ska upphöra att tillhandahålla och istället lämna över till vårdgivare som redan har uppdraget”.
Sjukhuset har, som Spanaren berättat, uppdraget att minska kostnaderna med cirka 600 miljoner kronor på två år.
SU är med runt 17 000 medarbetare landets största sjukhus.

Föregående

Engagemang och fullt ös gav pris till Mölndals klubbchef

Nästa

E 6 genom Göteborg landets farligaste väg på sommaren