Göteborgs Stad borde köpa fastigheten där ryska konsulatet finns i dag. Det anser Demokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i ett yrkande i Kommunstyrelsen.

Ryssland har ju meddelat att konsulatet i Göteborg stängs den 1 september. De tre partierna skriver:

”Detta öppnar upp för möjligheten att i stället använda denna centrala mark och fastighet för kommunala behov eller demokratisk samhällsviktig verksamhet. Vi ser inte att det ligger i någons intresse, varken ett demokratiskt Göteborg eller en krigförande diktatur, att åter besätta byggnaden med rysk konsulär personal eller något som har kopplingar till Ryssland.
Vi vill att Göteborgs Stad utreder möjligheterna till att förvärva fastigheten. Detta bör ske på kommunstyrelsenivå, dvs. genom stadsledningskontoret.
Sannolikt kan inte fastigheten exproprieras på grund av statsimmunitet, men vi önskar få en professionell juridisk bedömning i frågan.”

Föregående

Regionstyrelsen går emot regeringens krav på anmälningsplikt

Nästa

Jubileumsfestival i Frihamnen - då blir det folkfest av stora mått