CHAT CONTROL är ett nytt lagförslag från EU och som presenterades av kommissionär Ylva Johansson. Den nya lagen är till för att skydda barn från barnpornografi och så kallad grooming (där vuxna söker kontakt med barn i sexuellt syfte) och det är väl ingen som har något emot.
Men hur skall det gå till? Och det är här problemen uppstår. Samtliga nät-plattformar skall spara allt material som laddas upp. Det innebär att allt som vi skriver eller lägger upp som bilder, texter eller liknande måste plattformarna Facebook, Tik Tok och alla andra spara och vidarebefordra till EU som kommer att ha en jättebank för allt material.

I DETTA MATERIAL skall sedan Artificiell Intelligens (AI) leta fram material som kan innebära brott mot chat control. Detta misstänkta brottsmaterial skall sedan överlämnas till en nämnd inom EU som slutligt skall granska materialet och frågan är ju vilka som skall sitta i den nämnden.

ETT PROBLEM HÄR är att en dator inte kan skilja ut ironi, satir och liknande då en dator inte har någon humor. På fråga svarade eu-parlamentarikern Jytte Guteland att detta säkert skulle lösas i framtiden. Att ha en lag som kanske kan fungera i framtiden verkar inte seriöst. Men det finns andra problem med lagen.
Journalistförbundet för fram att källskyddet kan vara i fara. Det hela gäller ju massövervakning som vi tidigare inte sett maken till.

ETT STÖRRE PROBLEM kan det bli med krypterat material. Våra patientjournaler, polisregister med flera register är ju krypterade och heller ej offentliga.
Här menar Ylva Johansson att det går att ”skanna” materialet för att upptäcka brott men det är inte möjligt enligt de flesta experter. För att komma åt det krypterade materialet måste man dekryptera materialet. Tänk då vad hackare skulle kunna ställa till med.

SLUTLIGEN TORDE LAGEN strida mot europakonventionens skyddade rätt till privat kommunikation och vår grundlagsfästa rätt till privatliv. Däremot tror jag inte att lagen stoppas i Sverige då såväl Moderaterna via justitieminister Strömmer och nämnda Ylva Johansson för Socialdemokraterna är för lagen.
Men vi kanske kan sätta oss ute i skogen och med papper och penna skriva brev till varandra om vi inte vill att storebror skall se oss.

Föregående

Artistuppbåd av klass när 402-åringen och 100-åringar firas

Nästa

Höljda hyror klara för 7 400 studenter - efter strandade förhandlingar