Årets hyror är klara hos allmännyttan i Göteborg. De drygt 75 000 hushåll som bor hos Framtiden-koncernens dotterbolag får en hyreshöjning på i genomsnitt 4,25 procent från 1 maj i år.
– Vi är väldigt besvikna på att de kommunala bolagen har krävt så hög hyreshöjning och inte tagit större ansvar i den svåra ekonomiska situation som nu drabbar många hushåll, säger Sofi Bringsoniou, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

När förhandlingarna inleddes krävde Framtiden och dess fyra dotterbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon en hyreshöjning på 6,8 procent. Kravet gällde från 1 mars.
Men det kravet var orimligt högt ansåg Hyresgästföreningen och lade ett motbud på 1,59 procent. Något Framtiden inte godtog. I stället valde koncernen att stranda de lokala förhandlingarna och vände sig till tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommitten HMK.

Lokala förhandlingar fortsatte – höjning från maje
Trots det fortsatte de lokala samtalen och har nu lett fram till en lokal överenskommelse. Den innebär att hyrorna i snitt höjs med 4,25 procent från 1 maj. För en hyresgäst som i dag har en hyra på 7 000 kronor betyder det ungefär 300 kronor mer i månaden.
– Det är en historiskt hög höjning och vi vet att många hushåll har det tufft redan som det är, säger Sofi Bringsoniou, som anser att allmännyttan måste tänka om.
– Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Hyresgästerna klarar inte så här höga hyreshöjningar igen. Vår förhoppning är att Göteborgs politiska ledning ser allvaret. Kraven från bolagen behöver sänkas rejält inför nästa år.

Retroaktiv höjning sprids ut
Framtiden-koncernen konstaterar å sin sida att eftersom höjningen kommer först i maj månad så blir snitthöjningen sett över hela året i själva verket 2,83 procent. Dessutom kommer den retroaktiva höjningen för maj och juni att tas ut successivt under hela året.
– Vi är väl medvetna om den svåra situation många befinner sig i med bland annat stigande räntor och ökade matpriser. Därför är jag glad över att vi lyckats nå en lokal överenskommelse som båda parter medverkat till, säger Terje Johansson, vd för Framtiden-koncernen i en skriftlig kommentar.

Föregående

Stena fortsätter att växa i Östersjön

Nästa

Längre och bredare elbåt tar över skärgårdstrafiken