– Det blir ju tyst, kommenterar för Spanaren befälhavaren på Hakefjord, Andreas Dirscher, Västtrafiks beslut att sätta in eldrivna färjor på Tjörn.
– Och en utmaning att få köra en ny båt, tillägger han och säger att det ska bli kul att vara med om omställningen.
Den nya färjan blir lite bredare och lite längre än nuvarande Hakefjord, berättar Andreas.

– Den ska rymma den stora ambulansen, förklarar han.

Andreas Dirscher Tjörn Hakefjord
Andreas Dirscher, ombord på den mindre färjan Tjörn som fungerar som stand in för Hakefjord vid behov.

Förhoppningen är också att nybygget kommer att ta sjön bra. Den nuvarande Hakefjord rullar en del när det blåser.
– När vinden tar i från sydväst och blåsten överstiger 20 sekundmeter, då är man ganska mör efter en hel arbetsdrag till sjöss, säger Andreas. Men det är inte ofta båten får ligga kvar i hamnen i Rönnäng på grund av hård vind. Det har han inte varit med om på sitt pass under sina sju år vid rodret.

Styrning för bekväm båtfärd i fokus
Och fartygets krängningar märks förstås mest högre upp i fartyget en trappa upp, där styrhytten är belägen, än nere på passagerardäck.
– Det gäller att styra så att resan blir så bekväm som möjligt för passagerarna, tillägger han.
– Vi ligger nog i framkant bland landets regioner med övergång till fossilfri fartygsdrift, säger till Spanaren Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik.
Hon har inte den exakta kartbilden för läget i landet, men Västra Götalandsregionen, VGR, nämns som en av de främsta.
– Det tycker vi är roligt, säger hon.

Tjörns Hamnar tog hem upphandlingen
Västtrafiks direktiv i upphandlingen är fossilfri framdrivning i första hand med el och till en rimlig kostnad för kund. Avtalet tillföll det kommunala bolaget Tjörns Hamnar AB, som också har det ännu gällande kontraktet. I det nya avtalet har Västtrafik ställt krav på 100 procent eldrift, vilket kommer att införas hösten 2024 på linje 362, Kyrkesund-Härön, och våren 2025 på linje 361, Rönnäng -Tjörnekalv – Dyrön – Åstol.
Värdet uppgår till totalt 327 miljoner kronor.

Hakefjord båt
Hakefjord kommer att ersättas av en något större eldriven färja, med plats för stor ambulans.

Långt avtal med miljömärkt el
Avtalet sträcker sig från september 2024 till december 2039. Där ingår en ny, större färja för linjen Rönnäng – Åstol och ombyggnad av maskin till eldrift på färjan Kyrkesund-Härön. Tjörns Hamnar svarar för anskaffningen av den nya färjan.
Batterierna kommer att laddas både dag- och nattetid när fartygen lägger till vid Rönnäng respektive Kyrkesund färjeläge. Elen som laddar färjan kommer att vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar.
Linjen Rönnäng-Åstol sysselsätter fyra befälhavare och fyra besättningsmän, som går i skift. När färjan Hakefjord ligger på varv för underhåll har den mindre färjan Tjörn satts in i drift för passagerartrafiken. Att Hakefjord kommer att bli extrafärja för den nya, är ett troligt scenario.

Oklar framtid för den mindre båten
Och vad som ska hända med den mindre båten Tjörn återstår att se.
– Hon kommer nog att saknas, säger Andreas Dirscher. Det är något speciellt med den båten.
Linjen Kyrkesund-Härön, som är kortare än 200 meter, trafikeras med färjan Härön och sköts av två befälhavare, som också får agera besättningsmän. Den färjan är ganska ny och togs i drift 2015. Den ersatte då en färja av fiskebåtsmodell.

Johanna Västtrafik
Johanna Eriksson Eknander

Hundra procent eldrift i tre kommuner
– Vi fortsätter att skynda på utvecklingen av en mer hållbar kollektivtrafik och minska på utsläppen, uppger Johanna Eriksson Eknander. Trafikavtalen för Lysekil, Öckerö och Tjörn har precis blivit klara och där kommer vi att köra med hundra procent eldrift.
– Vi har goda erfarenheter av våra tidigare elfärjor så det känns härligt att kunna erbjuda resenärerna och personalen på Tjörn tystare och renare färjetrafik, tillägger hon.

37 fartyg sköter den sjöburna kollektivtrafiken
Den sjöburna kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen bedrivs av Västtrafik längs hela västkusten inom ramen för nio upphandlade avtal med åtta partnerbolag, från Strömstad till Göteborgs södra skärgård. Det totala resandet med båttrafiken inom regionen låg innan åren med pandemin på 6-7 miljoner resenärer per år. I Västtrafik opererar 37 fartyg varav 5 ägs av Västtrafik.
Fartygstrafiken ska efter 2030 enbart använda drivmedel producerat från förnybara källor. Enligt regionens miljö- och klimatstrategi ska kortare sträckor elektrifieras och använda fartyg med hybriddrift där det inte är möjligt att helelektrifiera.
– Elektrifiering av fartygstrafik har bäst förutsättningar om det sker i samband med en upphandling. Vid varje ny upphandling tas tillfället att justera trafikupplägg, tidtabell mm samt tillgänglig teknik för att möjliggöra elektrifierad trafik, berättar Johanna Eriksson Eknander.

Föregående

Historiskt höga hyror för 75 000 Framtiden-hushåll klara

Nästa

Sahlgrenska måste spara 600 miljoner - nu beslutas hur många som får gå