Stora båtmotorer
Allt går inte med elektricitet. Det finns fler båtar med denna typ av drivkälla än alternativ på mässan.

På land går omställningen från fordon drivna av fossilbaserade bränslen till el ganska fort. Allt fler elbilar säljs, laddinfrastrukturen byggs ut så att ingen ska behöva bli strandad med ett urladdat batteri på väg till sommarstugan eller fjällen.
Till sjöss, bland fritidsbåtarna, går det trögare. Alternativen till bensin- eller dieseldrivna båtar, har varit och är ganska få.
Vid den flytande båtmässan på Eriksberg, som pågår 14-16 april 2023, finns det ändå en brygga som nästan enbart är fylld av båtar drivna av el.

Men det finns ännu fler av motsatsen, i alla fall så länge vi talar om motorbåtar. Vem vill liksom inte ha minst 2 x 300 bensindrickande hästkrafter på akterspegeln?

Strana och Långsjö
Strana Boats, Hälleviksstrand och Långsjösnipan, Fjällbacka, har länge arbetat med elektrifierade långsamtgående båtar. De fanns givetvis med på ”elbryggan” i Eriksbergsdockan

Precis som i bilvärlden är förstås möjligheterna att ladda en avgörande faktor. Särskilt om man inte vill nöja sig med att puttra fram i fem knop i några timmar.
På mässan finns utställare som utvecklat snabbladdare för marint bruk, samt inte minst båtar som helt och hållet laddas av solpaneler på taket.

Mercury lanserar ”elcykelmotorer”
En av världens met ledande tillverkare av bensindrivna utombordare, Mercury, har nyligen lanserat en serie mindre utombordare enligt ”elcykelprincipen”, d v s du tar ur batteriet och tar med det hem för laddning. Innovation och enkelhet i en och samma förpackning, så länge man inte behöver mer än 7,5 hästkrafter vilket för närvarande är övre gränsen för dessa motorer.

Segelbatar Eriksberg
Segelbåtarna var i minoritet på mässan.

Endast ett fåtal segelbåtar på plats
Fanns det inte några segelbåtar på den flytande båtmässan? Kan vän av ordning och miljö fråga sig. Jo, men endast ett fåtal. Motorbåtar, el- eller fossildrivna, i alla storlekar från 20 till 60 fot dominerar.

Imponerande fin-navigering av Kustbevakningen
Och den som hade turen att vara på plats på eftermiddagen fredag 14 april kunde få se en impande uppvisning i hur man tar sig igenom en trång passage och sedan lägger till med precision med en 30 meter lång och 6 meter bred båt i en småbåtshamn. Det var nämligen vad besättningen på KBV 316 gjorde. Visserligen med hjälp av sidledes verkande propellrar, men inte desto mindre imponerande.

Lång väg till massiv elektrifiering
Tidningen Båtliv skrev ganska nyligen – 16 mars – om framtiden för el som dominerande ”bränsle” för fritidsbåtar. Där konstateras att utvecklingen mot eldrift går snabbast när det gäller långsamtgående båtar såsom snipor och segelbåtar.
En annan slutsats är att de hundratusentals fritidsbåtar som redan finns i Sverige knappast kommer att elektrifieras i närtid. En anledning är att de ligger stilla under väldigt långa tider och att det finns andra lösningar som ger en bra effekt med båtarnas nuvarande motorer.

Elbåt Solceller
Energitillskott och laddning sker endast genom att båten befinner sig utomhus, utlovar tillverkaren. Men man kan välja till sladd-laddning.

Elmotor starkt alternativ vid byte
Men, man skriver också när den gamla motorn ska bytas ut kommer elmotorer däremot att vara ett starkt alternativ.
Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen säger:
– Eldrift eller fossilfri drift i någon form kommer behöva vara en del av framtiden. Men antingen måste tekniken anpassas efter båtägarnas efterfrågan och sätt att bruka sina båtar eller så måste båtägarnas sätt att använda båten anpassas efter tekniken.
– Om man ska åka fort på sjön med el så måste båtarna upp ur vattnet. Detta talar för bärplan. Undersökningar visar dessutom att de flesta använder båten för kortare dagsturer. Det kan innebära att räckvidden inte blir ett problem med kommande batteriteknik och att det skulle kunna gå att använda dagens skrovutformning för eldrift.

Nät av snabbladdare under uppbyggnad
Ett engelskt företag, Aqua Super Power riktar in sig på snabbladdare till sjöss. Ungefär som Teslas superladdare på land. De tänker sig att det ska ta ungefär samma tid som för en elbil att ladda båtbatteriet från noll till 80 procent på 30 minuter. En sådan laddare finns redan idag i Fiskebäckskil.

Niclas Wulker Pettersson
Niclas Wulker Pettersson

– Vi kommer att ha ett antal laddpunkter innan sommaren i år (2023) runt de svenska kusterna, bland annat är avtal för 6–7 superladdare från södra Göteborg till Strömstad signerade, säger Niclas Wulker Pettersson hos Aqua Super Power.
Deras superladdare kommer inte att finnas överallt, utan endast där det finns mycket båtliv.
– Vi står för hela investeringen, inklusive laddare och betallösning. Så då kommer vi inte att finnas överallt.

400 nya laddare från Göteborg till Kristiansand
Elbåtsladdningsprojeket go:LEIF har just startat. Där medverkar svenska och norska fritidsbåtshamnar, kommunalförbund och fylkeskommuner, näringslivskontor, teknikexperter och forskare.
Projektet ska ge över 400 nya laddpunkter från Göteborg till norska Kristiansand, en digital hemvist för konsumentinfo och tillhörande laddkarta. Projektet ska också hålla kunskapshöjande workshops, bilda ett regionalt näringslivsnätverk och genomföra två nordiska konferenser.
Spanaren lär få anledning att återkomma om både go:LEIF och övriga initiativ inom fritidsflottans drivmedelsomställning.

Föregående

Sjöfartens och hamnarnas flytande framtid kommer allt närmare

Nästa

Matbudens begagnade mopeder smutsar ner mer än bilar