Karolinska Universitetssjukhuset i Solna rankas som världens sjätte bästa sjukhus i den amerikanska tidskriften Newsweeks lista för 2023.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset ges placering nummer 84, strax före Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det kan noteras, att flera danska, finska och norska sjukhus rankas högre än både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset.
Newsweek tar fasta på dessa de bästa sjukhusens ihärdighet att år efter år redovisa toppresultat. Det är inte bara det, utan sjukhusen levererar samtidigt första klassens vård, första klassens forskning och första klassens innovation.

Bästa sjukhusen attraherar bästa personalen
”Världens bästa sjukhus attraherar ständigt den bästa personalen och erbjuder de bästa resultaten för patienterna liksom bästa behandling och forskning”, skriver tidskriften.
”Det är ganska få som år efter år kan åstadkomma detta,” anser Newsweek.
Tidskriften konstaterar, att sjukvården nu utsätts för många prövningar, av Covid-19, som satte en oförutsedd press på systemet, precis som inflationen och den finansiella osäkerheten.

Samma problem för alla att hantera
Detta samtidigt som de ledande sjukhusen världen över måste hantera stigande kostnader, en åldrande befolkning och en av pandemin uttröttad personal.
Newsweek har sammantaget listat 2 300 sjukhus i 28 länder, där Taiwan tillkommer som det senaste landet i sammanställningen.

Samarbete med tyskt undersökningsföretag
Listorna görs upp tillsammans med det internationellt arbetande undersökningsföretaget Statista med huvudkontor i Hamburg med 800 medarbetare där och med sammanlagt 1100 anställda, när alla kontor världen över är inräknade.
Newsweek och Statista gör ett antal olika listor, de bästa sammantaget, där alltså Karolinska Universitetssjukhuset ges sjätte platsen, de bästa inom ett antal specialiteter, de bästa för varje land mm.

Patienternas åsikter är med i underlaget
För första gången vägs nu in vad patienterna tycker i form av enkäter. Det är standardiserade frågeformulär där patienterna sätter mått på sitt allmäntillstånd och livskvalitet.
Nya kvalitetsmått har nu tagits in, t ex ett nationellt program från Israel och ett danskt kvalitetsprogram.
Thailand och Taiwan representeras också med nya mått.

Sex av sju universitetssjukhus med på listan
Av Sveriges sju universitetssjukhus kommer sex med på listan, Örebro är utanför.
Newsweek listar även de 300 bästa specialistsjukhusen rangordnade inom elva specialiteter, de 300 främsta sjukhuset för kardiologi och onkologi, de 200 främsta för barnsjukvård, de 150 främsta inom hjärtkirurgi och endokrinologi och de 125 främsta inom ett antal andra specialistområden.
Newsweek skriver, att målet med listningen är att erbjuda en databaserad jämförelse av sjukhusens renommé och prestation i de aktuella länderna.

Till nytta för allmänhet och sjukvård
”Vi hoppas att detta blir till nytta för patienter och familjer som söker den bästa vården för sig och sina nära liksom för sjukhusen och deras jämförelsetal, benchmarking, gentemot sig själva och sina konkurrenter”, skriver chefredaktören Nancy Cooper.

Så här ser listan ut, där efter de sex främsta i världen enbart nordiska sjukhus tagits med.

Föregående

Politikerna ska hålla händerna borta från juridiken

Nästa

Sjukhusets rykte stigande - men professor kritisk mot rankingen