NU HAR VI FÅTT en ny ärkebiskop och hon har lämnat vidare ärkebiskopsstaven till den nye ärkebiskopen Modeus och därmed blivit ”avstavad”. Men bakom denna avgång har avtackningen tagit en märklig vändning. Upsala Nya Tidning bad om en intervju med Antje Jackelén vilket hon beviljade.

NÄR INTERVJUN VAR GJORD skickade journalisten över texten till ärkebiskopen så att hon skulle kunna se att hennes citat inte var fel, något som är brukligt. Men som svar skickade hon en lång artikel där hon helt avfärdade intervjun och krävde att en ny artikel skulle skrivas. Tidningen gick inte med på, detta men tillät en ny intervju senare vilket är tämligen unikt.

MEN DET BREV HON SKREV till tidningen var en förfärlig litania och hon förstod nog inte att hennes brev skulle bli offentlig handling och publiceras på diverse plattformar framför allt som hon under sin ärkebiskopperiod blivit behandlad med silkesvantar, av svenska medier.

VAD HON SKREV var att hon var ”grymt besviken ”på hur han normaliserar en bild av kyrkans problem som hon menar härstammar från ”twittertroll, Ann Heberlein och SD”. Därefter lägger hon ut orden och skriver ”Jag har varit och är en respekterad ledare nationellt och internationellt. Jag är och har varit en eftersökt talare på många olika arenor – inte bara i Almedalen och på bokmässan utan också inom akademi och näringsliv. Förutom min egen doktorsexamen har jag tre internationella hedersdoktorat (kanske inte helt ointressant i en akademikerstad) och fått en utmärkelse av överhuvudet för den anglikanska kyrkogemenskapen, Ärkebiskopen av Canterbury, för mitt ekumeniska arbete. Jag sitter i exekutivkommittén för Religions for Peace och är vice ordförande inom den världsvida Lutherska kyrkogemenskapen, Lutherska världsförbundet. I din artikel framstår jag som dåligt grundad teolog som just inte åstadkommit något egentligen annat än att strö tveksamheter omkring sig.”

MYCKET AV KRITIKEN mot Antje Jackelén har varit att hon har varit alltför politiserad och varit inriktad mot det internationella samhället, särskilt mot islam, och inte mot den nationella kyrkan. Svenska kyrkan ville att Kyrkornas Världsråd skulle klassa Israel som Apartheidstat (vilket de inte gjorde) vilket Sverige antagit på Kyrkomötet och det blev en besvikelse för Antje Jackelén.

OCH OM MAN LÄSER hennes brev slås man Svenska kyrkan knappt finns med. Detta samtidigt som Svenska kyrkan kämpar med medlemsflykt (under hennes period har cirka 600 000 lämnat kyrkan) samt ekonomi, också delvis beroende på flykten från kyrkan. Inte något om kyrkans grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Men det kan väl inte vara något för en ärkebiskop som får utmärkelser av ärkebiskopen av Canterbury för sitt ekumeniska arbete.

 

Föregående

Nya regler för långsamma fordon på regeringens bord

Nästa

Rundan i öster en kulturell tradition