Besökare har upptäckt sprickor i Hagakyrkan. Dessa fanns inte där innan sprängningarna för Västlänken startade.

SÄGA VAD man vill om Trafikverkets realisering av tågtunnelprojektet Västlänken: det finns alltid något att skriva om. I varje fall för den som orkar sätta sig in i alla konstiga krumbukter och dribblandet med sanningen som omgärdar och har präglat projektet praktiskt taget sedan byggstarten 2018.
Man kan alltid ta rygg på det ideellt och idogt arbetade nätverket Stoppa Västlänken nu. Det underlättar.

NU HAR nätverket och dess hårdast arbetande researcher Mats Lövgren tittat lite närmre på hur det ser ut beträffande Hagaetappen.
Sedan tidigare vet vi och Spanarens läsare att de kontrakterade pengarna är slut och att de involverade byggbolagen i AGN Haga anser att det behövs ytterligare fyra år för att fullborda etappen. De orsaker som uppgivits är bristande anbudsunderlag och oväntade svårigheter.

En av dessa svårigheter rör Hagakyrkan och vad som händer och kan hända med den i fortsättningen. Observanta och oroliga besökare har noterat och dokumenterat ett flertal sprickor i kyrkobyggnaden som inte har funnits tidigare.

OCH DÄRMED har frågan uppstått hur arbetet skall bedrivas framöver. Kanske måste man sluta med sprängningar och i stället använda en dyrare teknik då man sågar sig ned i undergrunden.
Enligt planen skall tunneln passera rakt under den mäktiga Hagakyrkan.
Hur mycket av Hagaschaktet har då byggarna hunnit med? För ganska precis ett år sedan deklarerade Trafikverket att schaktet skulle vara klart nu.
Det är det inte. Enligt ritningarna måste schaktet vara 27 meter djupt i förhållande till markplanet för att den underjordiska stationen skall få plats. Snällt räknat har man i dag kommit cirka 10 meter ner, ungefär en tredjedel alltså.

MOT BAKGRUND av det ovanstående skulle det förvåna om Trafikverket fortsätter hävda att tidplan och budget håller.

Det är i det är området som grävning och sprängning för Hagastationen sker. Starkt försenat.

Den sista stora entreprenad Trafikverket begärt in anbud på är det som brukar kallas BEST. Det är en förkortning av de arbeten som återstår när själva tunnelröret är utsprängt: Bana, Elektricitet, Signalsystem och Telekom.
Trafikverket ville ha en enda entreprenör för hela delprojektet, som enligt den ursprungliga tidplanen skulle pågå åren 2025 och 2026. Nu blir det inte så som vi vet.

ANBUDSFÖRFRÅGNINGEN lades ut i slutet av förra året och anbuden skulle var inne 15 maj. Trafikverket har nu godkänt ett anbud och givit jobbet till ett spanskt företag. Anbudsbeloppet är inte offentligt, men anbudet har överklagats av konkurrerande bolag.
Stoppa Västlänken Nu har först av alla tittat på anbudsförfarandet och misstänker främst att tillräckligt med pengar till BEST inte finns.
Enligt den ursprungliga budgeten skulle BEST samt iordningställande markarbeten över tunneln få kosta 3,3 miljarder i 2009 års penningvärde. Men på grund av alla fördyringar under de fyra byggåren återstår det nu endast en miljard av BEST-pengarna. Vem som helst begriper att den miljarden inte kommer att räka på långa vägar.

SOM VI MINNS överklagades även AGN Hagas anbud för Hagaetappen. Konkurrenterna ansåg anbudssumman var för låg. Men Trafikverket framhärdade och gav jobbet till AGN Haga eftersom gruppen presenterat ett antal ”kostnadseffektiva lösningar”. Vilka dessa är är det fortfarande ingen som vet.

Föregående

Här går det fortfarande att köpa bensin för pengar

Nästa

Spännande och skrämmande djupdykning i familjen