I slutet av förra året deklarerade Trafikverket att nästkommande år skulle budgeten för byggandet av Västlänken stramas åt 20 procent.
Anledningen var att det vid årsskiftet visade sig att projektet dragit över budget med cirka 2,85 miljarder kronor – och ändå var endast högst en tredjedel av tunneldrivningen klar.

Pengarna till alla etapper utom en är förbrukade, även den så kallade riskreserven på 2,1 miljarder kronor.
Till etapp Centralen beräknas pengarna räcka ytterligare åtta månader.

Större kostnader istället för mindre
Hur har det gått då? Inte bra, inte alls bra.
Det konstaterar det ideellt arbetande nätverket Stoppa Västlänken Nu, som har tagit för vana att granska Trafikverkets fakturor för Västlänken.
Nätverket har nu sammanställt kostnaderna för först halvåret 2022 Då visade det sig att kostnaderna i stället för att minska hade ökat med 25 procent jämfört med den reviderade budgeten!
”Glappet mellan utfall och prognos är numera 25 procents skillnad. För att Trafikverket ska kunna hålla sin kassaflödesprognos måste alltså de under resterande delen av året skära ordentligt i sina utgifter. Och då ska vi ha i minnet att den senaste kostnadsprognosen är kraftigt reviderad mot den ursprungliga, som gjordes innan arbetet med tunneln sattes igång,” skriver Mats Lövgren, samordnare i nätverket i en kommentar till granskningen.

Mycket kvar att göra – men inga pengar kvar
Samtidigt påminner Mats Lövgren om att alla pengar snart är slut och att entreprenörerna har spräckt sina respektive budgettak.
De fakturor som nu betalas är utöver överenskomna kontraktssummor och därmed förenade med sanktioner.
Enligt Trafikverkets egen tidplan skall själva tunneldrivningen vara klar 2024, om 2,5 år således, fast entreprenörerna har flaggat för att det krävs mer tid än så.
Att resten av tunneln skall vara klar 2024 är det knappast någon utanför verket som tror, möjligen en eller annan politiker som (fortfarande) omhuldar projektet och hoppas att Västlänken inte skall bli en kommunal valfråga igen.

Internt missnöje bland Trafikverkets personal
Möjligen är det så att det även inom Trafikverket börjat dyka upp tvivel på projektets nytta.
GP har bakom en betalvägg i en rubrik meddelat att det inom verket finns personal som visat missnöje med hur projektet sköts, den tystnadskultur som råder och, får man förmoda, det dåliga rykte projektet har fått i allmänhetens ögon.

Föregående

Allmänhetens förslag i motvind - knapp procent når ända fram

Nästa

Här går det fortfarande att köpa bensin för pengar