Nu får vi ta det här från början.
Det så kallade Göteborgsförslaget har nu funnits i drygt fem år.
Det är en digital plats där allmänheten kan lämna förslag om precis allting, vanligtvis med kommunal anknytning, ofta frågor som förslagsställarna tycker att politikerna har glömt bort, missat eller helt enkelt struntat att ta itu med.

Reglerna är sådana, att om ett förslag får 200 eller fler positiva kommentarer, gillanden om man så vill, så skall kommunen se till att förslaget blir ett kommunalt ärende i relevant nämnd.
”Förslaget ska handla om Göteborgs Stads verksamhet, alltså det som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Det är bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.”
Så skriver kommunen på sin hemsida och det är dessa områden förslagen handlar om.

Hur har det gått med allmänhetens idéarbete?
Hur har det gått då för allmänhetens idéarbete med smått och stort under dessa fem år?
Så där, kan man väl säga. Det är sannerligen inte många förslag som lyckats passera det politiska nålsögat. Av 1 161 inlämnade förslag, om Spanaren räknat rätt, är det färre än tio som har fått genomslag och kommentaren ”Genomförs fullt ut”.
För närvarande är 38 förslag under behandling efter att ha fått minst 200 gillanden. Oklart när beslut fattas…
Aktuella förslag för vilka förslagstiden ännu inte gått ut är 31. Tre av dessa har Spanaren uppmärksammat: Behovet av en spårvagnshållplats i västra Gamlestaden, önskemålen om att bevara och utveckla den unika Drömmarnas kaj i Göteborgs hamn samt behovet av en skatebana i västra delen av stan

Kultur och fritid är ett populärt område
Spanaren har inte finräknat här men en genomgång av de 1 092 arkiverade ärendena visar ändå att kultur och fritid tycks vara det populäraste området för förslag. Det kan handla om allt från dansbanor under tak och stoppa avverkningen av träd till hundrastgårdar och utegym.
Ett annat stort område som sysselsätter många medborgares sinnen är trafik. Här kan man enkelt lägga märke till att alla förslag som handlar om byggandet av Västlänken reflexmässigt negligerats och avslagits av kommunstyrelsens majoritet.
Ändå är det bland dessa förslag man hittar de kanske mest mest välmotiverade och välformulerade. De två som sticker ut lämnades in av välkände debattören och författaren Gunnar Lindgren samt ett av journalisten Peder Grell.

Vastlanken_forstaspadtag
Så här såg det ut när det symboliska första spadtaget för Västlänken togs. Från vänster Lena Erixon, Mattias Landgren, Ann-Sofie Hermansson och Johnny Magnusson.Bild: Göran Assner.

”Anordna en hearing om Västlänken”
Det Gunnar Lindgren föreslog var att det det bästa vore att anordna en offentlig hearing så att politikerna skulle få möjlighet att förklara finessen med Västlänken för medborgarna.
”Frågan om Västlänken blir allt hetare. Politikermajoriteten hävdar positiva effekter som stärkt järnvägskapacitet, främjad stadsutveckling, ökad sysselsättning, utvecklad kollektivtrafik, fler regionala målpunkter, nya noder för boende, besökare, näringsliv och universitet, nya möjligheter till satsningar på kollektivtrafik och nyproduktion av bostäder, refererade han bland annat och fortsatte så här:
”Kritikerna hävdar att Västlänken inte har någon större påverkan på sådana effekter, och att byggandet av Västlänken innebär
• Stora risker för skador på natur- och kulturmiljön och på bebyggelse,
• Stor sannolikhet för stora tillkommande kostnader vid bygge i lera (ca 40% av tunneln) på löpande räkning,
• Stora besvär för boende och resenärer under ca tio års byggtid (vardagar 7–22, helger 7–19),
• CO2-utsläpp under bygget som överskrider vad marginellt minskad biltrafik ger”

”Tillsätt en oberoende kommission”
Det intressanta med Peder Grells förslag var att det skrevs cirka ett år före det första spadtaget för Västlänken bakom skymmande plank på Korsvägen 30 maj 2018.
Han anade redan 2017 vad som skulle komma och skrev bland annat:
”Allt det här borde leda till att vi tar ett steg tillbaka, låter en oberoende granskningskommission studera hela ärendet och förhoppningsvis kommer vi då fram till något som alla kan ställa sig bakom med resultat att alla drar åt samma håll och det blir lugn och ro i staden.
Den politiska arrogansen måste förvisas till soprummet och den politiska prestigen måste slängas i papperskorgen. Det är förödande för demokratin och det är förödande för förhållandet mellan allmänhet och kommunens styrelse.”

Kommunstyrelsens majoritet ointresserad
Inget av förslagen föll kommunstyrelsens majoritet på läppen och ärendena förpassades in i det stora kommunala arkivet.
Men den som är intresserad hittar både dessa förslag och andra igenom att googla på Göteborgsförslaget. Det är bitvis riktigt roande läsning faktiskt…

Föregående

Världsrekord och VM-guld med bas i Haga

Nästa

Trafikverkets åtstramning av budgeten har misslyckats