Kraven på den som köper ett hyreshus måste skärpas.
Annars riskerar hyresgästerna att hamna i kläm.
Det anser regeringen som nyligen tillsatt en utredning för att få fram förslag på hur en ny skärpt lagstiftning ska se ut.

– En hyresvärd som gjort sig känd för att missköta befintliga hyresfastigheter kan i dag fritt förvärva fler och fler. Den svenska fastighetsmarknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Detta vill regeringen ändra på, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Inga kontroller av köpare görs
I dag kan, vanvördigt uttryckt, vilket pucko som helst bli ägare till ett hyreshus. Inga förhandskontroller görs och det finns inga lagliga möjligheter att stoppa hyresvärdar som gjort sig kända för att sätta i system att inte underhålla sina fastigheter och därmed erbjuda ”icke godtagbara bostadsförhållanden” för sina hyresgäster.
Inte heller går det att hålla undan organiserad brottslighet från fastighetsmarknaden.

Ny lag ska skydda hyresgäster från skojare
Det duger inte, menar regeringen, som anser att hyresgäster behöver skyddas från hyresvärdar som inte har avsikt eller förmåga att tillhandahålla ett tryggt boende. I stället behövs en ny men moderniserad förvärvslag för att hålla skojare och lycksökare borta.
Fram till år 2010 fanns en förvärvslag i Sverige. Den innebar att det gjordes en förhandsprövning av den tänkta köparen. Om köparen inte kunde visa att denne kunde förvalta huset på ett godtagbart vis eller om det kunde ”antas att köparen inte skulle följa god sed i hyresförhållanden” kunde hyresnämnderna helt enkelt säga nej till köpet.

Den förebyggande effekten försvann med förvärvslagen
Men många, inte minst den dåvarande borgerliga regeringen, ansåg att förvärvslagen var svår att tillämpa och därmed inte tillräckligt effektiv. Så lagen skrotades och i stället skulle det bli lättare att kunna få till tvångsåtgärder, som åtgärdsförelägganden och tvångsförvaltning, mot olämpliga fastighetsägare.
Ett beslut som dock mötte kritik bland annat från Hyresgästföreningen som bland annat pekade på att lagen även hade en förebyggande effekt och hindrade i alla fall vissa lycksökare från att ens försöka få i genom ett köp.

Ombildningar utan inflytande ska förhindras
Den nya utredningen ska också komma med förslag på hur ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt, som sker utan att de boende får tillräckligt inflytande, ska kunna förhindras.
Det finns en rad exempel på att det sker ombildningar trots att de som bor i huset motsätter sig en förändring. Det kan till exempel gå till så att en hyresvärd bildar en ekonomisk förening som efter köp av huset ombildas till en bostadsrättsförening. Därmed ställs hyresgästerna inför fullbordat faktum utan att ha kunnat påverka utvecklingen.

Dag Mattsson har utsetts till utredare.

Fuskfolkbokföring gav godkänd ombildning
Ett annat exempel är ”fuskfolkbokföring” som görs för att få en majoritet för en ombildning. Tidningen Hem&Hyra avslöjade nyligen en sådan ombildning som skett i Rågsved utanför Stockholm. För att få en majoritet lät den ombildningskonsult som var inblandad i affären sju personer tillfälligt folkbokföra sig i huset. Ingen av de sju bodde där och de var bara folkbokförda på adressen i knappt två veckor.
Men när omröstningen ägde rum fanns det alltså sju extra ja-röster vilket gjorde att ombildningen godkändes.

Omoraliskt, oetiskt och brott mot folkbokföringslagen
Självklart är ett sådant agerande både omoraliskt och oetiskt. Men inte olagligt på annat vis än att de inblandade sannolikt har brutit mot folkbokföringslagen som stadgar att man ska vara folkbokförd där man har sin huvudsakliga dygnsvila.
Men den här typen av avarter vill alltså regeringen nu få bukt med genom att täppa till de luckor som uppenbarligen finns i lagstiftningen.
Till utredare har Dag Mattsson utsetts. Han är justitieråd, alltså domare, i Högsta Domstolen sedan år 2012. Utredningen ska vara klar senast 1 september 2023.

Föregående

Mer avfall brinner när sorteringen försämras

Nästa

Förslaget som kan rädda Valhallabadet från rivning