För en tid sedan presenterade sex partier i Göteborg idén att riva Valhallabadet mitt i stan strax intill det så kallade Evenemangsstråket och ersätta det med ”ett stadsbad som göteborgarna förtjänar”.
Kostnad: flera miljarder enligt preliminära beräkningar.
Men nu växer sig en motståndsrörelse mot rivning av det unika badet allt starkare.

Ett förslag om att bevara och renovera Valhallabadet har lagts av Filip Laurits i den kommunala förslagslådan för allmänheten som kallas just Göteborgsförslaget.

Redan många som vill bevara och renovera
Förslaget har redan samlat 275 positiva röster vilket innebär att det enligt reglerna skall behandlas som ett ärende i lämplig kommunal nämnd, i det här fallet Kultur och fritid.
Tidigare har en namninsamling i Göteborg, regionen och Sverige i övrigt samlat in cirka 1 500 underskrifter mot en rivning och för ett bevarande.
Även bland dem som arbetar i badet är stödet starkt för ett bevarande liksom hos Länsstyrelsen och Stadsmuseet, uppger Filip Laurits.

Vet politikerna egentligen vad göteborgarna förtjänar?
Filip Laurits har motiverat förslaget skarpt och omfattande. Så här skriver han till exempel i sin skrivelse till förslagslådan:
Man vill att Göteborg ska kunna stå värd för stora internationella tävlingar och locka hit badsugna pendlare från hela Västra Götalandsregionen. Men för göteborgarnas behov och intressen har dessa partier inte intresserat sig.”
Vidare klämmer han till med: ”Hur kan politikerna veta vad göteborgarna förtjänar, när de inte vet vad de önskar sig?”

Renovering kan ge 30 nya år för badet
Han påpekar också att fastighetsförvaltaren Higab har gjort en undersökning om vad en renovering skulle kosta. ”Valhallabadet döms ut som för litet, tekniskt uttjänt och för dyrt att renovera. Samtidigt har en utredning gjorts av fastighetsägaren Higab för att undersöka kostnaderna för att renovera Valhallabadet för att hålla i ytterligare 30 år. Av den framgår att betongstommen bedöms ha en kvarvarande livslängd på minst 50 år och kostnaden för att genomföra bedömt underhållsbehov inkl. standardhöjning beräknas till 200-300 miljoner kronor.”

Bristfälligt underhåll i årtionden
Vidare skriver han: ”Att Valhallabadet efter 65 år har stora underhållsbehov är inte konstigt, desto mer som underhållet varit högst bristfälligt under senare årtionden. Det naturliga, och enda hållbara svaret på detta är att renovera byggnaden, inte att riva. Higabs utredning visar på intet sätt att Valhallabadet skulle vara i för dåligt skick för att kunna renoveras till godtagbar standard.”

Den som vill läsa hela motiveringen hittar den på Göteborgsförslagets hemsida med medborgarnas idéer, som är mycket lätta att ta del av.
Bevara Valhallabadet.

Föregående

Ny lag mot dåliga värdar kan komma nästa år

Nästa

Publiksuccé när träbåtarna kom tillbaka