Tidigare har Spanaren kunnat rapportera om att budgeten för Västlänken har spruckit i en gigantisk miljardsmäll.
Lägg därtill att pengarna för etapp Korsvägen har tagit slut och att det snart är samma visa för etapp Haga.
Nu visar det sig dessutom, att projektet är mycket mer försenat än vad man tidigare hade anledning att misstänka.

DN har i protokoll och andra dokument från Trafikverket lyckats gräva fram att färdigställandet av Västlänken är minst fyra år försenat.
Det är ledningen för etapp Haga som byggs av det internationella konsortiet AGN Haga, som vid flera tillfällen deklarerat, att de behöver ytterligare fyra år för att slutföra sitt jobb! Konsortiet har bland annat hävdat att de skenande kostnaderna och tidsutdräkten beror på bristfälligt anbudsunderlag från Trafikverket.
Fyra år till således, och då skall man komma ihåg att det bara är själva schaktningarna och tunnelsprängningarna som är utförda, ingenting av det som brukar kallas BEST.

Totalt sex års försening
Det är en förkortning för Bana, Elförsörjning, Signalsystem och Telecom.  BEST tar normalt ytterligare cirka två år att genomföra och därmed skulle den totala förseningen bli sex år. Plus alla de arbeten som krävs för att återställa marken ovanför tunneln.
Trafikstart tidigast 2032 med andra ord och inte 2026 som Trafikverket fortfarande påstår på röda skyltar på planken som skall förhindra insyn på arbetsplatserna. Trafiken i tunneln kan ju inre starta förrän den sista etappen är klar.

Underskott på 2,8 miljarder istället för lägre kostnad
I slutet av förra året beslöt Trafikverket att det nu måste bli lite bättre ordning på betalningarna och budgeten, som efter fyra års byggande ligger närmare 2,8 miljarder kronor back.
Man bestämde då att kostnaderna under 2022 måste bli 20 procent lägre än tidigare budgeterat. När nätverket Stoppa Västlänken Nu granskade hur kostnadsläget ser ut efter första kvartalet så visade det sig att kostnaderna i själva verket hade ökat med 20 procent!

Hög tid att lägga korten på bordet
Nu är det således verkligt hög tid att Trafikverket kallar till en pressträff och utan krumbukter och försök till mörkningar lägger alla korten på bordet, som Spanaren tidigare krävt.
De politiskt ansvariga tillskyndarna av Västlänken har i det längsta hoppats på att projektet inte en gång till skulle bli en valfråga i höstens kommunalval. Mot bakgrund av de uppgifter om skenande kostnader och allvarliga, årslånga förseningar som nu avslöjats torde dessa förhoppningar komma på skam.

Föregående

Så klarar du Göteborgsvarvet

Nästa

Låt idrotten slippa "eget" departement