Västra Götalandsregionen får ytterligare tre nationella uppdrag för högspecialiserad vård, nu inom leversjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Uppdragen innebär att patienter över hela landet får del av Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetens kring svår leversjukdom, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset på sjukhusets hemsida.
Totalt rör det sig om tre processer inom avancerad leversjukvård, där vården bedrivs inom verksamhetsområdena anestesi-operation-intensivvård, specialistmedicin och radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Processerna omfattar intensivvård vid akut leversvikt, där transplantation kan bli aktuellt, anläggning av rör genom levern för att minska tryck i kärl (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt, TIPS) samt endoskopiska interventioner, det vill säga invärtes undersökningar, vid den kroniska leversjukdomen primär skleroserande kolangit (PSC).

Specialister inom och utom Sahlgrenska
Leversjukvård ställer ofta krav på multidisciplinära beslut och kan omfatta specialistläkare inom till exempel intensivvård, endoskopi, cytologi och radiologi.
De olika enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tilldelas de nya tillstånden kommer liksom tidigare också att söka samverkan nationellt för att fortsätta utveckla vården inom området.

Sjukhuset har följande 14 NHV-uppdrag
* Behandling av barnglaukom och barnkatarakt
* Hjärtkirurgi på barn och ungdomar
* Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel
* Hjärttransplantation
* Intensivvård när levertransplantation kan vara indicierat (gäller från 1 oktober 2022)
* Levertransplantation
* Lungtransplantation
* Preimplantatorisk genetisk testning (PGT)
* Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) (gäller från 1 oktober 2022)
* Viss vård vid endometrios
* Viss kraniofacial kirurgi
* Viss vård vid ryggmärgsskador (gäller från 1 april 2023)
* Viss vård vid primär skleroserande kolangit (PSC) (gäller från 1 oktober 2022)
* Viss vård vid prolaps och urininkontinens (gäller från 1 oktober 2022)

Föregående

Parkavdelningens kreativa grupp fixar julstämningen

Nästa

I juletid visar staden sina bästa sidor i bild och ton