Rapporten som gjorde att Sahlgrenska Life blev av

– Det som skiljer ut Sahlgrenska Life-projektet är att det sker på en ”omöjlig plats” och binder samman vård, akademi och näringsliv i en ny centralpunkt inom redan existerande högkvalificerade verksamheter.
Det uppger Anders Carlberg, FoUU-chef på VGR, Västra Götalandsregionen, för Spanaren.

– I vårt närområde vill jag särskilt lyfta fram satsningen kring Radiumhospitalet i Oslo (OCCI) liksom den kraftsamling som pågår runt Rigshospitalet i Köpenhamn. Även Francis Crick i London är spännande, tillägger Anders Carlberg.
Bakgrunden är den omvärldsanalys, som han och projektledaren Andreas Eklöf gjorde inför parternas ställningstagande om Sahlgrenska Life i Göteborg.

Anders Caröberg_FoUU VGR
Anders Carlberg

– Satsningar för att skapa translationella klusterbildningar mellan vård, akademi och näringsliv pågår runt om i världen. Det vi konstaterade i omvärldsanalysen är att dessa ofta får sin fysiska hemvist långt ifrån existerande universitetssjukhus och medicinska fakulteter, fortsätter Anders Carlberg.

Stark grund med lång samverkan
Denna fördel för Sahlgrenska Life i förhållande till många andra liknande satsningar ute i världen betonas av sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg Larkö i Spanarens reportage om satsningen:
– Vi har ett universitetssjukhus som ligger mitt i byn, nära en teknisk högskola och ett universitet. Vi har en stark grund att bygga på med en lång tradition av samverkan och det bidrar till nya arbetstillfällen i vår region.

VGR:s omvärldsanalys avgörande för satsningen
VGR-rapporten ”Omvärldsanalys, miljöer för vård, Life science och translationell forskning” var en central pusselbit och bidrog till avgörandet om att genomföra satsningen Sahlgrenska Life. Rapporten finns här.
Professor Harriet Wallberg, före detta rektor vid Karolinska Institutet, KI, förordar också satsningen i den studie hon utförde på uppdrag av Göteborgs universitets rektor, professor Eva Wiberg.

Rapportomslag
Rapporten som blev en avgörande pusselbit för att genomföra Sahlgrenska LIfe.

Trender och tendenser som inspirerar
Slutsatserna rimmar också väl med de attribut som ofta lyfts fram för evenemangsstaden Göteborg med konferens, möten, mässor och turism.
– Vi har med analysen försökt att fånga olika nationella och internationella trender och tendenser som kan inspirera till utvecklingen i Göteborg, säger Andreas Eklöf, projektledare för rapporten.

Samverkansprojekt för internationellt ledande miljö
Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen med syfte att tillsammans skapa en internationellt ledande translationell miljö för att:
• Snabbare föra kunskaper från forskning till vård för ökad patientnytta.
• Föra patientbehov från vård till forskning.
• Öka den tvärdisciplinära och tvärsektoriell samverkan för ny kunskap och innovation.
• Bidra till nyttogörande för regional utveckling och tillväxt. Sahlgrenska Life ska också skapa strukturer för kortare avstånd och starkare kopplingar mellan vård, akademi, näringsliv och samhälle.
— Och det är med detta som utgångspunkt som vi har sökt efter goda referenser runt om i världen, skriver Andreas Eklöf.

Några begrepp som förklaras
Translation
Begreppet betyder enkelt uttryckt ”översättning”. Översättning av kunskaper mellan discipliner. Översättning av behov från vårdverksamheter till forskning och tillbaka till vården igen i form av förbättrade behandlingar. Att översätta för att öka nyttan. Det är den stora utmaningen för vård och för forskning, Det låter enkelt, men är i praktiken svårt
Translationell forskning
Forskning som bygger på nära och ömsesidigt utbyte med den kliniska vården av patienter och syftar till att leda till förbättrade terapier och behandlingar.
Life Science
På svenska ”livsvetenskap”. Det engelska begreppet Life Science används i rapporten. Livsvetenskap är ett tvärdisciplinärt fält som studerar biologiskt liv, levande organismer, samt inre såväl som yttre förutsättningar för fortsatt liv. Den life science som relaterar direkt till människors hälsa kallas ofta biomedicin.

Ett stort antal goda exempel
Studien tar upp ett stort antal referensprojekt och sållar ut de som kan ha störst intresse för Göteborg. Främst universitetssjukhus studeras, men även andra sjukhus, liksom forskningsstrukturer och olika former av samverkan samt framgångsrika klusterstrukturer.
Spaningarna har gjorts i över hela världen, där de främsta exemplen presenteras i ord och bild.
Arkitekturen kan i de allra flesta fall nog karaktäriseras som spännande, fantasifull och kanske futuristisk. Precis som de vinnande arkitektförslagen för Sahlgrenska Life.

Universitetssjukhus, vård och utbildning i fokus
Rapporten belyser vård- och utbildningsmiljöer med särskilt fokus på universitetssjukhus. Främsta slutsatsen är att vårdkoncepten åldras fort och att förändringens vindar ständigt blåser.
Ett par näraliggande exempel som lyfts fram är Malmö/Lund och Trondheim.

Translationella miljöer
Blir allt vanligare. De translationella miljöerna existerar i skärningspunkten mellan institutioner och områden och drivs också i de flesta fall i samverkan mellan institutioner; ofta är huvudmännen ett eller flera universitet, universitetssjukhus, forskningsinstitut och inte sällan men inte alltid en industripartner.
Rapporten tar upp 13 exempel.

Spetsmiljöer inom Life Science
Med exempel från USA och Europa, bland dessa Mærsk Tårnet, Panum Institutett, Köpenhamn.

Life Science-kluster
Beskrivs från USA, Europa, Singapore och Australien.
– Idag har klusterbildningar blivit en grundläggande och nödvändig materia inom alla globalt konkurrerande branscher, skriver rapportens författare.

Läs hela rapporten här.

Föregående

Skarpt läge för Sahlgrenskas miljardcenter

Nästa

En medryckande framtidsdystopi