Tjörnborna betalar högst taxor för vatten och avlopp i hela landet. För ett hushåll i en normallägenhet på ön uppgår kostnaden till hela 10 248 kronor per år. Det kan jämföras med grannkommunen Stenungsund där motsvarande kostnad är 4 561 kronor årligen.

Vattnet som kommer ur kranarna på Tjörn är dyrast i Sverige. Bild: Naturskyddsföreningen

Det framgår av den senaste upplagan av den landsomfattande Nils Holgerson-undersökningen.
Hur mycket vatten och avlopp (VA) kostar skiljer sig stort över landet.
Skillnaderna är också stora i Västsverige där Tjörn alltså har den ojämförligt högsta taxan. Lägst avgifter har Göteborg där årskostnaden är 3 590 kronor. Allra billigast i landet är Solna kommun med en årsavgift på 1 644 kronor.

Tjörn värst även på prisökning
Av undersökningen framgår också att taxorna ökat sedan förra årets undersökning. Även här intar Tjörn en värstingroll. Här har VA-taxorna höjts med 25 procent sedan förra året.
Men också i övriga Västsverige har det skett höjningar. I Stenungsund är höjningen 14,1 procent, följt av Kungälv 13.1, Orust 10,0 och Varberg 9,5. Lerum och Öckerö har däremot sänkt sina taxor och i Partille är avgifterna oförändrade.

Fortsatt stigande kostnader
–  De stora och ojämna prisökningarna är problematiska och slår direkt mot konsumenternas plånbok. En god långsiktig planering och framförhållning när det gäller prissättning för vatten och avlopp är ett rimligt krav för att ökade kostnader inte ska komma som en överraskning för kunderna, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.
Branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar dessutom för fortsatta stora prisökningar under lång tid.
– Klimatförändringar och extrema väderhändelser gör frågan om tillgång till vatten och välfungerande avlopp angelägen. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för hållbara VA-system ska fördelas i framtiden, anser Mari-Louise Persson.

FAKTA
VA-avgifter i Västsverige/kostnad per år:

Göteborg 3 590
Mölndal 3 951
Ale 4 480
Stenungsund 4 561
Partille 4 921
Lerum 5 140
Kungsbacka 5 263
Varberg 5 302
Härryda 5 621
Orust 5 941
Öckerö 6 124
Kungälv 6 4 82
Tjörn 10 248
Priserna baseras på VA-kostnaderna för en typlägenhet på 67 kvadratmeter i ett flerbostadshus med 15 lägenheter.

FAKTA
Nils Holgersson

Ges ut årligen sedan 1996
I rapporten förflyttas ett bostadshus genom landets 290 kommuner för att jämföra kostnaden för sophämtning, VA, el och uppvärmning.
Bakom Nils Holgersson-gruppen återfinns Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta.

Föregående

Gott sjömanskap och skutor i trängsel som förr på Tjörn

Nästa

Gör av med mest pengar och klarar bara halva sträckan