Nya studenter i Göteborg, Halmstad och Skövde kan se fram emot en osäker bostadssituation. Ingen av de här tre västsvenska studieorterna kan garantera nya studenter ett tryggt boende under höstterminen. Däremot ser situationen ljusare ut för dem som valt att studera i Borås och Trollhättan.
Det framgår av årets bostadsrapport från Sveriges Förenades Studentkårer, SFS.
SFS kartlägger inför varje ny hösttermin bostadssituationen i 33 svenska universitets- och högskoleorter. Rapporten bygger på uppgifter från studentkår och bostadsbolag på respektive ort och utifrån deras bedömningar klassificeras orterna i tre färger: grönt, gult och rött.

Grönt innebär att nya studenter kan få ett tryggt boende inom en månad från terminsstart/anmälan och gult att de kan få en bostad under första terminen. Rött däremot betyder att nyintagna studenter inte kan räkna med en egen bostad under höstterminen.
Av årets rapport framgår att det i dag finns dubbelt så många grönflaggade städer jämfört med för ett par år sedan. Orsaken uppges vara att det i dag är färre internationella studenter, att det bedrivs mer distansundervisning men också att det byggs fler studentbostäder.

Endast 20 procent i gröna områden
Men samtidigt är det bara en femtedel av landets studenter som studerar och bor i grönflaggade städer. Det beror på att de flesta av de grönflaggade är mindre orter medan det i större städer som Stockholm och Göteborg fortfarande råder ”särskilt allvarlig bostadsbrist”.
– Det är glädjande att flera studieorter har lyckats nå framsteg, även om bostadsbristen är utbredd, säger Oscar M Wiik, vice ordförande för SFS, som dock varnar för att de positiva ljuspunkterna kan vara övergående.
– Mycket tyder på att coronaeffekten kommer att avta till nästa år. Antalet studenter är redan på rekordhöga nivåer och fler är på väg att återvända från distansundervisning.

Boendekostnaderna för studenter skenar
Att byggandet ökar är positivt, menar SFS men ser samtidigt en baksida. Boendekostnaderna har, särskilt i nyproduktion, skenat i väg. Var tredje student i landet har en hyra på över 5 000 kronor per månad, vilket är nästan hälften av studiemedlet.
– Om inte hyran är anpassad till studenternas ekonomi spelar det ingen roll hur mycket vi bygger. Bostadsbidraget behöver göras om så att studenter lättare kan ta del av det, men vi behöver också sänka byggnadskostnader genom investeringsstöd och ändrade byggregler, säger Linn Svärd, ordförande för SFS.

Trollhättan garanterar bostad inom en månad
Av de fem västsvenska studieorter som ingår i kartläggningen är det två, Borås och Trollhättan, som får grönt ljus. I Borås, som tidigare var gulflaggad, menar studentkåren att läget är bättre än tidigare. Trots ökat antal studenter är bedömningen att nya studenter ska kunna få en egen bostad inom en månad från terminsstart.
Trollhättan har sedan flera år en bostadsgaranti som innebär att nya studenter ska få en bostad inom 30 dagar från anmälan och det bedömer studentkåren att kommunen kommer att klara även i år.

Tre orter får rött kort
De övriga tre västsvenska orterna, Göteborg, Halmstad och Skövde, tilldelas däremot den betydligt mindre smickrande rödljusflaggan.
I Halmstad menar studentkåren att det är mycket tveksamt om nya studenter kan hitta en hållbar boendelösning ens under första terminen. I Skövde har situationen visserligen förbättrats genom att 132 nybyggda studentbostäder tillkommit men bedömningen är att det inte räcker för att möta behoven. I stället hänvisas många till andra orter inom pendlingsavstånd från Skövde och där bostadssituationen är lättare.

Minus 4 000 i Göteborgs boendesaldo
I Göteborg är bedömningen att situationen för nya studenter inte är hållbar och att läget är mer eller mindre oförändrat jämfört med förra året. Det finns ungefär 11 000 studentbostäder i staden varav de allra flesta redan är uthyrda. Samtidigt påbörjar ungefär 15 000 studenter sina utbildningar vid något av Göteborgs lärosäten.
Det innebär att de flesta nytillkomna hänvisas till osäkra boendeformer som att bo inneboende eller i andra hand, ofta till skyhöga hyror.

FAKTA
Gröna studieorter i Sverige är Borlänge, Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Norrköping, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Västerås, Örnsköldsvik samt Östersund.
Gula: Helsingborg, Karlskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro.
Röda: Göteborg, Halmstad, Lund, Skövde, Stockholm och Visby.
Källa: Studentbostadsrapport 2021, Sveriges Förenade Studentkårer.

Föregående

Västtrafiks biljettregler slår hårt mot turister i Göteborg

Nästa

Slappheten i Göteborg är ju inget nytt