Volvo Cars VD Håkan Samuelsson hade nöjet att presentera ett historiskt rekord när halvårsrapporten presenterades på fredagen.

Bästa halvåret i Volvo Cars historia.
– Särskilt tack till alla anställda i våra fabriker, som varje dag bygger bilarna och på ett säkert sätt, sade Håkan Samuelsson, VD för Volvo Cars, på fredagens digitala pressmöte om företagets halvårsrapport.

Han underströk värdet och vikten av att ha Geely i ryggen för ekonomi och produktutveckling och för att komma in på den kinesiska marknaden. Den är i många avseenden annorlunda ut än övriga marknader, påpekade Håkan Samuelsson.
– Bilindustrin förändras mer än någonsin och vi är fast beslutsamma om att vara det företag som ställer om snabbast, sade Håkan Samuelsson.
– Nästa stora el-SUV, som nyligen presenterades, kommer med säkerhet att produceras i Kina. Och designen på elbilarna därefter kan nog komma att överraska folk, förmodade han.

Namnskifte markerar en ny Volvo-era
Namnen på nästa stora el-SUV kom upp som en fråga, apropå Håkan Samuelssons antydan vid förra pressträffen att namnet blir något som har med barn att göra.
– Vi vill markera att detta är början på något nytt, varför bilarna kommer att få ett namn, sade Håkan Samuelsson. Vilket det blir är ännu föremål för diskussion i företaget.
Namnskiftet ska beskriva att något nytt händer och därför håller företaget inte kvar vid de teknikfokuserade bilbeteckningarna, som är så vanliga i branschen idag.

Northvolt mer än en underleverantör
Var den nya batterifabriken ska placeras meddelandes inte, men beslut fattas antagligen i början på nästa år.
Apropå batteriutvecklingen så poängterades att batteriföretaget Northvolt i Skellefteå är att betrakta som en samarbetsparter till Volvo Cars och inte som en leverantör.
– Vi behöver vara involverade i utvecklingen där, anförde Håkan Samuelsson.

Notering på Stockholmsbörsen utvärderas
Börsnoteringen på Nasdaq i Stockholm utvärderas och förbereds för att äga rum i slutet av 2021, men skulle den inte bli av så gäller ändå de nu uppsatta strategiska målen för företaget.
Den personvagnsanknutna delen av motortillverkningen i Skövde, har nu förts över till ett nytt bolag, Aurobay, och konsolideras inte längre i bilföretagets räkenskaper. Det nya bolaget har Geely som huvudägare. Uppdraget är att säkra tillgången på konkurrenskraftiga förbränningsmotorer till hybrider fram till att företaget är helt elektriskt
Systerbolaget Pole Star fick i somras ett lån som säkrar dess utveckling som en strategiskt viktig satsning.

Halvårsresultatet bäst i företagets 94-åriga historia
Omsättningen ökade med 26 procent till 141 miljarder kr och rörelseresultatet uppgick till drygt 13,2 miljarder kr (-989 miljoner kr under pandemihalvåret 2020).
Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (-0,9)
Försäljningen ökade med 41 procent 775 000 sålda bilar under den senaste tolvmånadersperioden. Elbilarna, de laddningsbara, svarade för 25 procent av försäljningen.
För helåret 2021 väntas ingen tillväxt av bilförsäljning och omsättning.
– Jag är särskilt stolt över att 25 procent av vår totala bilförsäljning utgörs av laddningsbara bilar, vilket är den högsta andelen av total bilförsäljning hos de traditionella bilföretagen, påpekade Håkan Samuelsson.

Nya högre mål för de närmaste fem åren
Han berättade, att företaget för tio år sedan satte upp målet 800 000 bilar vid denna tidpunkt. Han angav nu nya mål inom de närmaste fem åren med:
* 1,2 miljoner sålda bilar
* Lönsamhet om 8 -10 procent
* 40 procents minskat koldioxidutsläpp
* Hälften av bilarna som säljs ska vara helt elektriska
* Hälften av försäljning ska äga rum online

Föregående

Snart kan jättefartygen sprida lasten i flytande terminaler

Nästa

Telekombolaget som är mästare i missnöjda kunder