Kommunstyrelsen i Göteborg skall från och med nu få bättre insyn och mer relevant information om den omstridda Västlänken samt Västsvenska paketet.
Både vad gäller förbrukning av budgetpengar och tidplaner, är det tänkt.
Start sker vid sammanträdet 16 juni.

Byggandet har pågått i tre år och kommunstyrelsen är stans mest betydelsefulla politiska organ. Men inte sedan februari 2019 har det förekommit någon information värd namnet till ledamöterna.

Inget fysiskt besök
Hur går då informationen till den här första gången och i fortsättningen? Ja, det blir inget fysiskt besök av någon tjänsteman från Trafikverket. Det är fortfarande coronatider och kommunstyrelsen sammanträder fortfarande digitalt.
Informationen sker i stället på så sätt att kommunstyrelsen får ta del av Trafikverkets tertialrapport för den första tredjedelen av året.
I handlingarna inför sammanträdet 16 juni finns rapporten med som ett så kallat anteckningsärende, svart på vitt – längst bak.

Viktiga fakta”
Det här innebär att ledamöterna och partiernas politiska sekreterare kan hålla sig hyfsat orienterade och sprida informationen vidare.
Det har exempelvis Carina Bulic gjort. Hon är sedan länge politiskt sakkunnig när det gäller Västlänken och sedan 2018 politisk sekreterare anställd av Demokraterna.

Massor av upplysningar
– Jag har hittat massor av viktiga fakta och intressanta upplysningar, säger Carina Bulic vid samtal med Spanaren och fortsätter:
– Vi får till exempel reda på att Trafikverket har tvingats flytta ytterligare en dryg miljard från budgeterade medel för framtiden till nutid för att täcka upp för ökade kostnader.
Senast det skedde var i slutet av 2020 – även då en dryg miljard. Nu kommer cirka 13 miljarder av de budgeterade 20 (i 2009 års penningvärde) att vara förbrukade i och med utgången av 2021, påpekar Carina Bulic.

Går det undan med bygget?
Trafikverket motiverar flyttningen av pengar bland annat med ”god framdrift”. Vilket anses innebära att det går undan med bygget. Men vem som helst kan konstatera att det inte stämmer med verkligheten. De absolut svåraste etapperna, Korsvägen och station Haga, är knappt påbörjade.
För cirka fem år sedan deklarerade projektledaren Bo Larsson i ett uttalande för Göteborg Direkt att Hagaschaktet skulle vara färdigt i slutet av 2018. I dag är endast servicetunneln upp till Linnéplatsen klar.  Innan schaktet kan påbörjas måste för övrigt akvedukten för kanalen vara byggd.

Planen kanske inte håller
– I tertialrapporten kan vi nu också se att Trafikverket för första gången medger att tidplanen kanske inte håller. Fram till nu har verket envist hållit fast vid, att det blir trafikstart för Västlänken 2026. Det finns inte en chans att det blir så, slår Carina Bulic fast.
Spanarens medarbetare minns en liten spricka i tidplanen förra året då Trafikverket i en lägesrapport ändrade ”trafikstart 2026” till ”trafikstart tidigast 2026”.
Det skulle onekligen vara uppfriskande om Trafikverket berättade för undrande göteborgare hur de reviderade prognoserna för kostnader och tidsåtgång verkligen ser ut. 

Föregående

Skriv dåligt så blir du bäst

Nästa

Kravalldygnen som skakade och skadade Göteborg